در روند صلح بازمانده‌گانِ شهدا از قلم نیـفتند!

در روند صلح بازمانده‌گانِ شهدا از قلم نیـفتند!

روند مصالحه با گروه طالبان این روزها سرخط همۀ نشریات و تلویزیون‌ها قرار دارد. دست‌وپا زدن‌های شورای صلح، تلاش‌ کشورهای منطقه و تماسِ مستقیمِ جامعۀ جهانی با روند صلح، بیش از پیش قابل مشاهده است. اما این سلسله‌تلاش‌ها چه تأثیری...

ادامه مطلب...
جـرگۀ مسخـره  و دورنمـای تیـره و تار صلـح

جـرگۀ مسخـره و دورنمـای تیـره و تار صلـح

ساده‌ترین اصل در منازعه‌شناسی گواه بر این است، مادامی که انگیزه‌ها و عواملی که منجر به جنگ می‌شوند، زدوده نشوند و سر جای‌شان باشند، محال است صلح دستیاب گردد. دردمندانه در کشور ما عوامل اصلی بروز جنگ (اعم از جهانی، منطقه‌یی...

ادامه مطلب...
افغانستان  ونـزویـلایـی دیگر خواهـد شـد؟

افغانستان ونـزویـلایـی دیگر خواهـد شـد؟

«امروزه سیر قهقرایی دموکراسی از صندوق‌های رای شروع می‌شود.» (از کتاب «دموکراسی‌ها چگونه می‌میرند») هرچند سیر شتابندۀ دموکراسی‌ها در جهان دیگر غیرقابل مهار به نظر می‌رسد، ولی بسیاری از اندیشمندانِ سیاسی این نگرانی را دارند که استبداد و توتالیتاریسم از راه‌های دیگر به...

ادامه مطلب...
داستان  پُـرآبِ چشـمِ تبـعیض  در افغانستان

داستان پُـرآبِ چشـمِ تبـعیض در افغانستان

اگر قضیۀ عصمت علی‌زاده فیسبوکی نمی‌شد و کسـی به نمراتِ او در مقایسه با یک فرد دیگر دست نمی‌یافت، آیا بازهم می‌شد مطمین بود که عدالت در این کشور رعایت می‌شود؟ چه ضمانتی وجود داشت که قضیۀ علی‌زاده فیسبوکی نمی‌شد...

ادامه مطلب...
در حاشیۀ قیام سوم حوت

در حاشیۀ قیام سوم حوت

شوروی‌های متجاوز چهرۀ بدل کرده بودند. شاگرد وفادار حفیظ‌الله امین! رهبرکبیر، تره‌کی! را با فشار بالشتی بی‌آن که پیاله آبی برایش بدهد به جهنم فرستاده بود و خود با شعار دروغین «مصونیت، قانونیت و عدالت» بر اریکه بود که به...

ادامه مطلب...