غنـی  چـرا عصبـانی است؟

غنـی چـرا عصبـانی است؟

اشرف‌غنی به‌عنوان یک تکنوکراتِ نشنلیستِ پشتون با شعار و داعیۀ برگردانیدنِ اقتدار پشتونیسم در سال ۲۰۱۴ به میدان آمد و با تقلب گسترده در دور دومِ انتخابات به آرای بیش‌تری دست یافت؛ اما در نتیجۀ ایستاده‌گی مردم «حکومت وحدت ملی»...

ادامه مطلب...
ابهامات در رای‌زنی خلیل‌زاد برای گفت‌وگوهای صلح

ابهامات در رای‌زنی خلیل‌زاد برای گفت‌وگوهای صلح

دونالد ترامپ بر حسب استراتژی جنوب آسیا در ماه‌های اخیر، زلمی خلیل‌زاد را توظیف کرد با جوانب ذی‌دخل مرتبط به جنگ و صلح، دیدار، ملاقات و سفرهایی به کشورهای منطقه انجام دهد و در مدت شش ماه موفق گردد تا...

ادامه مطلب...
هـراسِ آقای غنـی از کجـا سرچشمه می‌گیـرد؟

هـراسِ آقای غنـی از کجـا سرچشمه می‌گیـرد؟

سخنرانی روز دوشنبۀ اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی که پس از دیدارش با زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ وزارت خارجۀ امریکا در امور صلح افغانستان از طریق تلویزیون دولتی نشر شد، پیش از آن‌که بیانیه‌یی توضیح‌دهنده و روشن‌گر باشد، سخنانی از روی...

ادامه مطلب...
آیا اتمر می‌تواند  کشتی شکستۀ سیاسیِ این کشور  را  به ساحل برساند؟

آیا اتمر می‌تواند کشتی شکستۀ سیاسیِ این کشور را به ساحل برساند؟

با تقلب گستردۀ انتخاباتی 2014، افغانستان عملاً در پرتگاه نابودی قرار گرفت، ولی با امضای سند کابل و شکل‌گیری حکومت وحدت ملی این بحران خاتمه یافت. با تشکیل حکومت وحدت ملی حامیانِ هر دو تیم، یکی به‌خاطر شکستن قدرت بی‌حدوحصر...

ادامه مطلب...
گفت‌وگوهای صلح و سرنوشت نامعلومِ افغانستان

گفت‌وگوهای صلح و سرنوشت نامعلومِ افغانستان

زلمی خلیل‌زاد در رأس یک هیأت امریکایی، طی شش‌روز طولانی‌ترین گفت‌وگوهایِ خود را در شهر دوحۀ قطر با نماینده‌گان گروه طالبان انجام داد. آقای خلیل‌زاد و سخنگوی طالبان گفت‌وگوها را سازنده خوانده‌اند ولی تأکید کرده‌اند که هیچ توافقِ نهایی در...

ادامه مطلب...