«دولت‌ساز» شعاری بی‌مسما در تیم اشرف غنی

«دولت‌ساز» شعاری بی‌مسما در تیم اشرف غنی

اشرف غنی همیشه از تکمیل پروژۀ ناتکمیل تاریخ در افغانستان سخن می‌گفت. در کتابِ «افغانستان در قرن بیست» که نوشتۀ ظاهر طنین است. این کتاب بیشتر بر اساس مصاحبه‌ها به‌خصوص مصاحبه‌های اشرف غنی تدوین شده‌است. در این کتاب در مصاحبه‌یی،...

ادامه مطلب...
غنـی و هراس  از شخصیت‌های  مردمی و بانفوذ

غنـی و هراس از شخصیت‌های مردمی و بانفوذ

بی‌اعتمادی به خود و دیگران، اوج بحران ذهنیِ سیاست‌مدارِ مستبد را به نمایش می‌گذارد. قدرت از زمانی وارد فازِ استبداد می‌شود که فرد اول دیگر به اصولی که از طریقِ آن‌ها به قدرت دست یافته، تمکین ‌نکند و همه را...

ادامه مطلب...
جوانب حقوقیِ شعار  انتخاباتی  «دولت‌ساز»

جوانب حقوقیِ شعار انتخاباتی «دولت‌ساز»

واژۀ شعار در لغت به معانی مختلفی آمده است که از آن جمله می‌توان به مفاهیمی چون نشانه و علامت اشاره کرد. در اصطلاح واژۀ شعار عبارت است از شعرها و نثرهایی که در قدیم معمولاً در جنگ‌ها و مبارزات...

ادامه مطلب...
غنی در کجـایِ کار قرار دارد؟

غنی در کجـایِ کار قرار دارد؟

امریکا جنگی را که در افغانستان خوب شروع کرده بود، می‌خواهد بد پایان دهد. مثلِ بسیاری از رمان‌های عامه‌پسند و سریال‌های ترکی که شروعِ خوب اما پایانِ بد دارند. شاید این جنگ برای امریکا مایۀ شرمساری شده باشد، ولی برای...

ادامه مطلب...
تداوم مذاکرات طالبان و امریکاییان و پیامدهای آن

تداوم مذاکرات طالبان و امریکاییان و پیامدهای آن

در این شکی نیست که تأمین صلح و ثبات در کشور، حق اساسی و نیازمندی واقعی ملت دردمند افغانستان می‌باشد اما چند مورد دیگر را نیز باید ذکر نمود. نخست، حکومت وحدت ملی نه تنها در امر تأمین صلح و...

ادامه مطلب...