غنـی  «دولت‌سـاز» است؟

غنـی «دولت‌سـاز» است؟

بعد از ظهر روز یکشنبه 30 جدی، محمداشرف غنی با معاونان و محمد یوسف غضنفر همکار سومش به منظور ثبت نام، مراجعه کرده و اسناد کاندیداتوری خود را به مقام ریاست‌جمهوری به‌نام تکت انتخاباتی دولت‌ساز در کمیسیون انتخابات طی مراحل...

ادامه مطلب...
سخنرانی دکتر عبدا‌لطیف نظری معاون دوم تیم انتخاباتی وفاق ملی

سخنرانی دکتر عبدا‌لطیف نظری معاون دوم تیم انتخاباتی وفاق ملی

با اجازۀ رهبری تکت انتخاباتی تیم وفاق ملی شخصیت فرهیختۀ کشور جناب احمدولی مسعود، معاون محترم‌شان بانو فرید مومند وزیر پیشین وزارت تحصیلات عالی و  تنها یادگار قهرمان ملی و سردار بزرگ جهاد و مقاومت در افغانستان و سطح منطقه،...

ادامه مطلب...
مسـعود؛ مردی برای «تغییر»

مسـعود؛ مردی برای «تغییر»

    احمدولی مسعود را از یازده سال به این‌سو از نزدیک می‌شناسم. هرچند شناختِ من از او و رابطه‌اش با آمرصاحب شهید به سال‌های دور برمی‌گردد؛ ولی در این یازده سال بیشتر با فضای فکری و دغدغه‌های آقای مسعود آشنا شده‌ام....

ادامه مطلب...
پشتِ صحنۀ انتخابات افغانستان

پشتِ صحنۀ انتخابات افغانستان

با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان، اتفاق‌های بسیار جالب و حیرت‌آوری به وقوع می‌پیوندد. اتفاق‌هایی که شاید پیش از آن، تصور آن‌ها نیز مشکل به نظر می‌رسید ولی در بزنگاهِ انتخابات می‌بینیم که این اتفاق‌ها چنان عادی...

ادامه مطلب...
بـرازنـده‌گی  احمدولی مسعود

بـرازنـده‌گی احمدولی مسعود

1- افزون بر رابطۀ معنوی و همسنگری، برادر قهرمان ملی کشور هستند. ۲- دست‌پروردۀ سیاسی قهرمان ملی می‌باشند. ایشان در زمان حیات آمرصاحب شهید، در استقامت کاری روابط خارجی شان از عین میزان اعتباری برخوردار بودند که اطرافیان آمرصاحب در داخل...

ادامه مطلب...