بـرازنـده‌گی  احمدولی مسعود

بـرازنـده‌گی احمدولی مسعود

1- افزون بر رابطۀ معنوی و همسنگری، برادر قهرمان ملی کشور هستند. ۲- دست‌پروردۀ سیاسی قهرمان ملی می‌باشند. ایشان در زمان حیات آمرصاحب شهید، در استقامت کاری روابط خارجی شان از عین میزان اعتباری برخوردار بودند که اطرافیان آمرصاحب در داخل...

ادامه مطلب...
غنـی آمـادۀ تصاحبِ قـدرت  با فـریب و نیـرنگ

غنـی آمـادۀ تصاحبِ قـدرت با فـریب و نیـرنگ

«در عالم سیاست این‌که بگویید فریب خورده‌اید، بهانۀ خوبی نیست.» لشک کولاکفسکی در وضعی که وجود دارد، هنوز به‌سختی می‌توان باور کرد که سالِ آینده افغانستان شاهد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخِ اعلام‌شده خواهد بود؛ زیرا از یک‌سو کمیسیون انتخابات دیگر مرجعِ...

ادامه مطلب...
صلح افغانستان؛ پیچیده‌تر از جنگ؟

صلح افغانستان؛ پیچیده‌تر از جنگ؟

روند صلح افغانستان به مرحلۀ تصمیم‌گیری نزدیک شده است. یا گره کور گفت‌وگوهای طالبان با دولت باز می‌شود، یا آتش جنگ شعله‌ور خواهد شد. پس از هفده سال جنگ، تلاش‌های زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، آهسته آهسته وارد...

ادامه مطلب...
تــوپ  در میدان کمیسیون شکایات

تــوپ در میدان کمیسیون شکایات

سرانجام نتایج اولیۀ انتخابات پارلمانی حوزۀ کابل، پس از تقریباً نزدیک به سه ماه جار و جنجال، از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شد. بسیاری‌ها وقتی فهرستِ اولیه را دیدند، نسبت به آن واکنش نشان داده و آن را فهرستی غیرواقعی...

ادامه مطلب...
کدام کاسۀ صبرِ مردم لبریز شده آقای دانش؟

کدام کاسۀ صبرِ مردم لبریز شده آقای دانش؟

سرور دانش معاون دومِ اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی، حالا متوجه کاسۀ صبرِ مردم شده که به‌دلیل نابسامانی‌ها و ندانم‌کاری‌های کمیسیون انتخابات در حالِ لبریز شدن است. ایشان خبر ندارند که اگر برای مردم افغانستان کاسۀ صبری باقی مانده باشد،...

ادامه مطلب...