پروفیسور محمدنظیف‌ شهرانی: قانون اساسی افغانستان برای «کی» ساخته شده است

پروفیسور محمدنظیف‌ شهرانی: قانون اساسی افغانستان برای «کی» ساخته شده است

  ببینید مردمی که در بیرون هستند و مسلمان نیستند به‌شکلی عمل می‌کنند که اخلاق آنها ارزش‌های اسلامی را متبلور می‌سازد، اما در برابر آن مسلمان‌های که خود را مسلمان می‌گیرند در آنان هیچ اسلام نیست. این وضعیت چه خلق می‌کند؟...

ادامه مطلب...
تأملی بر فاجعۀ ۱۹ جدی  در گرمـاگرمِ صــلح با طــالبان

تأملی بر فاجعۀ ۱۹ جدی در گرمـاگرمِ صــلح با طــالبان

هجده سال پیش از این در چنین روزهایی، در جریان حملۀ گستردۀ طالبان به ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان، این گروه بیش از 300 تن از باشنده‌گانِ این ولسوالی را که عموماً افراد ملکی و دهقان‌پیشه بودند و در جنگ نیز...

ادامه مطلب...
پروفیسور نظیف‌الله شهرانی: قانون اساسی افغانستان برای «کی» ساخته شده است

پروفیسور نظیف‌الله شهرانی: قانون اساسی افغانستان برای «کی» ساخته شده است

بخش نخست/ اشاره: در نشستی که تیم وفاق ملی برای گرامی‌داشت از هفتۀ قانون اساسی به روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته برگزار کرده بود، شماری از پژوهشگران، استادان دانشگاه و حقوق‌دانان صحبت کردند. پروفیسور دکتر نظیف‌الله شهرانی استاد دانشگاه اندیانا که پژوهش‌های...

ادامه مطلب...
تأملی بر فاجعۀ ۱۹ جدی  در گرمـاگرمِ صــلح با طــالبان

تأملی بر فاجعۀ ۱۹ جدی در گرمـاگرمِ صــلح با طــالبان

هجده سال پیش از این در چنین روزهایی، در جریان حملۀ گستردۀ طالبان به ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان، این گروه بیش از 300 تن از باشنده‌گانِ این ولسوالی را که عموماً افراد ملکی و دهقان‌پیشه بودند و در جنگ نیز...

ادامه مطلب...
چشـم‌اندازی  بر تغییر ساختار سیاسی افغانستان

چشـم‌اندازی بر تغییر ساختار سیاسی افغانستان

به‌تازه‌گی بحث و سخن‌هایی مبنی بر تغییر ساختار سیاسیِ کشور از ریاستی به پارلمانی به عنوان پیش‌شرطِ حضورِ برخی سیاست‌مداران در تیم‌ها و تکت‌هایِ انتخاباتِ ریاست‌جمهوری مطرح شده است. اغلب این سیاست‌مداران، آقای غنی را مخالفِ تیوری «تغییر» دانسته و...

ادامه مطلب...