روسـیاهی دیگـرِ ارگ

روسـیاهی دیگـرِ ارگ

ابطال آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان در حوزۀ کابل به همان جایی ختم شد که احتمالِ آن می‌رفت. سرانجام مشخص شد که دست‌های سه نهاد در این اقدامِ ظاهراً متهورانه در یک کاسه بوده و آن چیزی که از سوی کمیسیون...

ادامه مطلب...
ابطــال آرا؛  نخسـتین نشـانـۀ بحـران

ابطــال آرا؛ نخسـتین نشـانـۀ بحـران

ابطال کُل آرای انتخابات پارلمانی در حوزۀ کابل از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به دلیل میزان بالای تقلب و مهندسی آرا، می‌تواند به معنای انجام تقلب‌های گسترده و سازمان‌دهی‌شده در تمام کشور باشد. هرچند کمیسیون انتخابات این فیصلۀ کمیسیون شکایات...

ادامه مطلب...
برخورد پروژه‌یی با جنگ

برخورد پروژه‌یی با جنگ

اعلان سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان، دیروز (12 قوس 1397) مبنی بر انجام عملیات برضد طالبان تا یک ماه آینده، بیشتر شبیه اعلانِ تجارتی‌ است که گاهی از تلویزیون‌ها منتشر می‌شود. وی اظهار کرد که هیأتی از وزارت‌های دفاع و داخله...

ادامه مطلب...
چند ملاحظه  در مورد هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح

چند ملاحظه در مورد هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح

نثاراحمد فیضی غوریانی، رییس کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نماینده‌گان/ اینکه حکومت وحدت ملی خواهان برقراری صلح و پایان جنگ فرسایشی کنونی است، جای بسیار تمجید و تحسین دارد. ما باید روزی به این جنگِ طولانی پایان ببخشیم و به...

ادامه مطلب...
امریکـا به جـای طالبـان  «مغـزها» را بمبـاران می‌کنـد

امریکـا به جـای طالبـان «مغـزها» را بمبـاران می‌کنـد

منابع رسمی در امریکا، آمار تازه‌یی را به رسانه‌ها همرسانی کردند که بر اساس آن، نیروهای هواییِ آن کشور در افغانستان طی ده ماه گذشته ۵ هزار و ۹۸۰ موشک و بم را بر مواضع طالبان و داعش استعمال کرده‌اند....

ادامه مطلب...