احمد شاه مسعود؛ آرمان گرایی واقع بین

احمد شاه مسعود؛ آرمان گرایی واقع بین

بخش چهارم/ ابولعلاى معرى شعرى به این مضمون دارد: «اهل دنیا دو گونه اند، یا دین دارند و عقل ندارند و یا عقل دارند و دین ندارند». اما حبیب رحمن مردى بوده جامع عقل و دین که مى‌توانسته کار عقل و دل...

ادامه مطلب...
پاکستان با شعـار شکست نمـی‌خـورد

پاکستان با شعـار شکست نمـی‌خـورد

اشرف‌غنی رییس حکومتِ وحدت ملی می‌گوید که در عرصۀ تأمین صلح نیاز به اجازۀ کسی ندارد، چون در این مورد اجماع جهانی، منطقه‌یی و ملی وجود دارد و افغانستان با تلاش‌هایی که آغاز کرده، می‌تواند به این هدف نایل شود....

ادامه مطلب...
سومین دورِ انتخابات پارلمانی؛  روندی رو به قهقرا

سومین دورِ انتخابات پارلمانی؛ روندی رو به قهقرا

در افغانستان قرار است برای سومین‌بار طی شانزده سال گذشته انتخابات پارلمانی برگزار شود. از حالا پیکارهای انتخاباتی آغاز شده و هر نامزدی تلاش دارد که بیشترین رای را از آنِ خود سازد. سومین دورِ انتخابات پارلمانی نشان می‌دهد که...

ادامه مطلب...
احمد شاه مسعود؛ آرمان گرای واقع بین

احمد شاه مسعود؛ آرمان گرای واقع بین

بخش دوم/ همانطور که عملکردهای سیاسی پیامبر مرحله‌بندی شده است و طبق مقتضیات زمان تحول می‌یابد. در زمان خلفای راشدین نیز گواه هم‌آهنگی عملکردهای آنان همگام با تغییرات شرایط و زمان هستیم. طوری که در نظر ما متاخرین، گاهى چنان مى‌نمايد...

ادامه مطلب...
قانون برنده شد اما مجریان ناکام!

قانون برنده شد اما مجریان ناکام!

گویا قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان در میان ده کشور برتر با گرفتن 139 امتیاز از مجموع 150 امتیاز به مقام نخست دست یافته است. این موضوع را وب‌سایت مرکز حقوق و دموکراسی کانادا اعلام کرده و موجب خوشحالی...

ادامه مطلب...