احمد شاه مسعود؛ آرمان گرای واقع بین

احمد شاه مسعود؛ آرمان گرای واقع بین

بخش دوم/ جوانان مسلمان چه کسانى بودند؟ زمینه‌هاى تاریخى: برنارد لویس شرق شناس مشهور بریتانیایی - امریکایی و طراح نظریه معروف برخورد تمدن‌ها می‌گوید: حضرت موسى قوم خود را از برده‌گى و آواره‌گى نجات داد، اما اجازه نیافت به سرمین موعود وارد گردد. حضرت...

ادامه مطلب...
پیـامد دیدار در عربستان

پیـامد دیدار در عربستان

موضوع برگزاری انتخاباتِ پارلمانی ظاهراً حکومت را مجبور کرده که با پا درمیانیِ عربستان سعودی با نماینده‌گانِ طالبان در این کشور دیدار کرده و از این گروه بخواهد که در برگزاری آرامِ انتخابات همکاری کند. هرچند هنوز زمانِ این دیدار...

ادامه مطلب...
احمدشاه مسعود؛ آرمان‌گرای واقع‌بین

احمدشاه مسعود؛ آرمان‌گرای واقع‌بین

بخش نخست/ تحولات اجتماعى و انقلاب‌ها زمانی به وقوع می‌پیوندند که مردم خواستار آن باشند یا به عبارۀ دیگر، شرایط عینی و ذهنی برای تحقق آن آماده شده باشد. پس از جنگ جهانى دوم، مبارزات ملى ضد استعمار خارجی و استبداد داخلی...

ادامه مطلب...
آغـاز مبـارزات انتخـاباتی در میـان بیـم و اُمیـدها

آغـاز مبـارزات انتخـاباتی در میـان بیـم و اُمیـدها

مبارزات انتخاباتی برای احراز کرسی‌های مجلس نماینده‌گان از دیروز در سراسر کشور به‌صورتِ رسمی آغاز شد. صدها نامزد انتخابات پارلمانی، روز گذشته به میـدان آمدند و در جمعِ هوادارانِ خود به سخنرانی پرداختند. سخنرانی‌های بسیاری از این نامزدان، همان سخن‌های...

ادامه مطلب...
دوستـم   هـم‌چنـان در  انـزوا

دوستـم هـم‌چنـان در انـزوا

در حالی‌که تیم ارگ از ایجاد ایتلاف بزرگ ملی احساس خطر می‌کند، اما تا هنوز برای جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری اجازه داده نشده است که در نشست‌های مهم دولتی و حکومتی شرکت ورزد. آقای دوستم یکی از سران...

ادامه مطلب...