حکومت غنی و بن بست‌های آن

حکومت غنی و بن بست‌های آن

وضعیت در کشور به چنان مرحله‌یی از بی‌ثباتی و شکننده‌گی رسیده، که وقتی امروز مقام‌های کشور چیزی را با قطعیت رد می‌کنند و مجبوراند بدتر از آن‌را در روزهای بعد تایید کنند. رییس حکومت وحدت ملی دوسال پیش، پس از...

ادامه مطلب...
حنیف اتمر «لغمانی» در سلسله‌مراتب قدرت میان غلجایی و درانی در کجا قرار دارد؟

حنیف اتمر «لغمانی» در سلسله‌مراتب قدرت میان غلجایی و درانی در کجا قرار دارد؟

ق-ع/ اخیرآ حنیف اتمر در جنگ قدرت با غنی شکست خورد و مجبور به استعفا شد. برخی‌ها به این باوراند، که اتمر خودش را در انتخابات پیش‌ رو در برابر اشرف غنی کاندید می‌کند تا انتقام شکست‌اش را از وی بگیرد. به...

ادامه مطلب...
خلیـل‌زاد  با چه برنامه‌یی بر می‌گردد؟

خلیـل‌زاد با چه برنامه‌یی بر می‌گردد؟

هنوز برگشت دوبارۀ زلمی خلیل‌زاد، سفیر و نمایندۀ پیشین امریکا به افغانستان قطعی نشده ولی واکنش‌های مثبت و منفی به انتخاب دوبارۀ او برای یک ماموریت دیگر در افغانستان در میان سیاسیون کشور و رسانه‌ها بالا گرفته است. دو طیف...

ادامه مطلب...
تهدیدهای بی‌پشتوانۀ ارگ

تهدیدهای بی‌پشتوانۀ ارگ

افغانستان در میان بیم و امیدهای زیادی هر روز به تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی نزدیک‌تر می‌شود. با آن‌که هنوز اطمینان کامل برای برگزاری انتخابات پیش‌رو موجود نیست و بسیاری‌ها به‌شمول شماری از نامزدان فعلی شک دارند که دولت بتواند انتخابات...

ادامه مطلب...
اتـمر  هم به اپوزیسیون پیوست!

اتـمر هم به اپوزیسیون پیوست!

حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به‌صورت غیرمترقبه از کارش کناره‌گیری کرد. این کناره‌گیری می‌تواند سوال‌های زیادی را برانگیزد. با این‌حال نباید فراموش کرد که کناررفتن آقای اتمر به‌صورت آنی و آن‌گونه که گفته شد، غیرمترقبه اتفاق افتاده‌است. از مدت‌ها...

ادامه مطلب...