کی ها از فهرست انتخابات حذف می‌شوند؟

کی ها از فهرست انتخابات حذف می‌شوند؟

همان گونه که با گذشت هر روز به تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی نزدیک می شویم، سازوکارهای انتخاباتی نیز نمود بیشتر پیدا می کنند. اگر چه در مقایسه با انتخابات های گذشته، انتخابات سال روان آن جوش و...

ادامه مطلب...
وفاق ملی بستری برای اعتماد

وفاق ملی بستری برای اعتماد

وفاق ملی، طرحی‌‌است برآمده از دل جریان سیاسی «آجندای ملی». این چهارچوب منظم فکری- عقلانی در شرایطی ریخته شده‌است که افغانستان در بی اعتمادی سیاسی به‌سرمی‌برد و گرفتار بحران‌ در مشروعیت ساختار، بحران اعتماد ملی، انتخاباتی، امنیتی و بحران مشارکت...

ادامه مطلب...
مـوج گـر ما و زردی  قـاره سبـز

مـوج گـر ما و زردی قـاره سبـز

موج گرمای سال روان که هنوز ادامه دارد، بسیاری از کشورهای قاره سبز اروپا را زرد و زعفرانی ساخته است. بیشتر از شش هفته می شود که قطرۀ باران از آسمان نمی بارد؛ در حالی که هیچگاه روزهای هفته خالی...

ادامه مطلب...
طالبان وارد می شـوند؟

طالبان وارد می شـوند؟

حکومت افغانستان طرحی را می خواهد به اجرا درآورد که براساس آن نیروهای امنیتی از مناطق کم جمعیت و روستایی بیرون کشیده میشوند. این خبر را پیش از آن که مقام های حکومت افغانستان مطرح کنند، از سوی مقام های...

ادامه مطلب...
منبـر، گزینش غنـی برای پیـروزی  در انتخـابات آینـده

منبـر، گزینش غنـی برای پیـروزی در انتخـابات آینـده

با هر روز نزدیک شدن افغانستان به انتخابات ریاست جمهوری، رییس حکومت وحدت ملی کشور شروع به فعالیت کمپاین‌های انتخاباتی خویش کرده است، سفر به ولایت‌های کشور، دوباره آوردن جنرال دوستم پس از گذشت یک سال، پشتیبانی از ائتلاف احزابی...

ادامه مطلب...