«زیرک و خاموش»؛ لقبی فریبنـده برای رییس اجـرایی

«زیرک و خاموش»؛ لقبی فریبنـده برای رییس اجـرایی

داکتر عبدالله رییس اجراییِ حکومت وحدت ملی را برخی رسانه‌های غربی سیاست‌مداری «زیرک و خاموش» لقب داده‌اند؛ اما وقتی عملکردِ آقای عبدالله در همین چند سالِ گذشته را مرور کنیم، صرفاً بر نیمی از نتیجه‌یی که رسانه‌های غربی در مورد...

ادامه مطلب...
تصـاویر شـکستۀ دیـروز  و ژست‌هـای  هـراس‌ آورِ امـروز

تصـاویر شـکستۀ دیـروز و ژست‌هـای هـراس‌ آورِ امـروز

وقتی تصاویرِ خندان و دست‌هایِ بالاشدۀ آقای غنی و نزدیکانِ سیاسی‌اش را می‌بینم، به یاد سال‌های پس از کودتای خونینِ 57 می‌افتم؛ کودتایی که یک‌باره چون توفانی سهمگین وارد حیاتِ آرامِ جامعه شد و همه‌چیز را درنوردید و خاکستر ساخت....

ادامه مطلب...
نشانه‌گیریِ دو دشمن به سویِ یک هدف/  یادی از شهدای ۱۲ و ۱۳ جوزای ۱۳۹۶

نشانه‌گیریِ دو دشمن به سویِ یک هدف/ یادی از شهدای ۱۲ و ۱۳ جوزای ۱۳۹۶

اشـاره یک سال از حادثۀ خونینِ روزهای 12 و 13 جـوزا می‌گذرد. روز دوازدهم جوزای 1396، روز پرسش و دادخواهیِ جوانانِ معترض بر کُشتار دهمِ جوزا بود. حملۀ انتحاری تروریستان با یک عراده تانکرِ کلانِ انتقال فاضلاب در این روز (دهم...

ادامه مطلب...
بانـوی نخـست  چگـونه «پشتـون» شـد؟

بانـوی نخـست چگـونه «پشتـون» شـد؟

شفیعی کدکنی شاعر و منتقد ادبی معروف، گاهی به کنایه به برخی از افراد که ادعای دکتری در ادبیات داشتند، می‌گفت که فلانی دکترای ادبیاتِ خود را از کارخانۀ قند فریمان (منطقه‌یی در تربت جام ایران) به‌دست آورده است. اما...

ادامه مطلب...
این‌بار متوجه «رای»ِ خود باشیم!

این‌بار متوجه «رای»ِ خود باشیم!

در این‌که تفکیکِ قوا در نظام سیاسی کشور به گونۀ نمادین صورت گرفته بحثی نیست، اما بحث بر سرِ این می‌تواند باشد که این تفکیک قوا چقدر توانسته در مهارِ قدرت و نظم‌بخشی به جامعه کمک رساند. این‌جاست که می‌بینیم...

ادامه مطلب...