سود و زیانِ افغانستان و پاکستان در تقابل جدیدِ  واشـنگتن ـ تهـران

سود و زیانِ افغانستان و پاکستان در تقابل جدیدِ واشـنگتن ـ تهـران

تقابل ایالات متحدۀ امریکا و جمهوری اسلامی ایران، پس از خروج برجام که با اعلان سیاستِ جدیدِ مایک پمپئو وزیر خارجۀ امریکا وارد مرحلۀ تازه گردید، برای پاکستان شانسِ بهتر و برای افغانستان چالش‌آفرین و زیان‌بار است. پاکستان در این...

ادامه مطلب...
انتخـابات پارلمـانی  در مسـیرِ انحـراف و گُمـراهی

انتخـابات پارلمـانی در مسـیرِ انحـراف و گُمـراهی

از همین حالا پیداست که انتخابات آینده، انتخاباتِ خوبی نخواهد بود. این گفته را نباید حمل بر ایجاد فضای یأس و ناامیدی و بی‌انگیزه کردنِ مردم به روند انتخابات تعبیر کرد. وضعیت از همان نخستین‌روزهای آغاز ثبت‌نام که با اما...

ادامه مطلب...
در دیکتـاتـوریِ آقـای غنـی چـه می‌گـذرد؟

در دیکتـاتـوریِ آقـای غنـی چـه می‌گـذرد؟

روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته، زمانی که علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آبِ افغانستان می‌خواست برای افتتاح یک پروژۀ برق عازم ولایت بلخ شود، در میدان هواییِ کابل به دستور ارگ ریاست جمهوری مأموران امنیتی مانعِ سفرِ او به این ولایت...

ادامه مطلب...
ناکامی‌های افغانستان و راه رهـایی از دور باطل

ناکامی‌های افغانستان و راه رهـایی از دور باطل

افغانستان دشوارترین روزهایِ خود را پشتِ ‌سر می‌گذارد. افزایش فقر، ناامنی، کشت مواد مخدر و بحران هویت، از جمله چالش‌های بزرگی‌ست که خطراتِ فراوانی را در پی دارد و جامعه را آبستنِ حوادث می‌سازد. دولت افغانستان در بی‌ثباتیِ سیاسی و...

ادامه مطلب...
چـــرا مسعود دعوت پارلمانِ اروپا را پذیرفت؟

چـــرا مسعود دعوت پارلمانِ اروپا را پذیرفت؟

هفتۀ پیش، خانم نیکول فانتین رییس پیشینِ پارلمان اروپا و از وزیران حکومتِ فرانسه و نخستین میزبان اروپاییِ احمدشاه مسعود در دوران مقاومت، در سنِ 76 ساله‌گی درگذشت. فانتین فرمانده شهید و فقیدِ مقاومت افغانستان علیه مثلث تروریسم طالبان-القاعده و پاکستان...

ادامه مطلب...