اول جـوزا؛ پایان کارِ رییس حکومتِ وحدت ملی

اول جـوزا؛ پایان کارِ رییس حکومتِ وحدت ملی

اگر آغاز کارِ آقای غنی رییس حکومت وحدت ملی را به عنوان رییس جمهور طبق قانون اساسی تاریخ اولِ جوزای سال 1393 در نظر بگیریم، امروز مصادف به اول جوزای سـالِ پنجم یعنی ختم دورۀ ریاست جمهوریِ او می‌باشد؛ چون...

ادامه مطلب...
جنرال متقاعد پاکستانی چگونه کشته شد؟

جنرال متقاعد پاکستانی چگونه کشته شد؟

جنرال شاهد عزیز که در سال 2005 از ارتش پاکستان تقاعد کرد یکی از جنرال های حامی گروه طالبان افغانستان بود. اما در زمان حملۀ امریکا بر حکومت طالبان که پرویز مشرف زمام دار نظامی پاکستان تحت فشار امریکا دست...

ادامه مطلب...
چنـد نکتـۀ اسـاسی  پیـرامـونِ جنـگ فـراه

چنـد نکتـۀ اسـاسی پیـرامـونِ جنـگ فـراه

  جنگ فراه و تهاجم گروهی و چندصدنفریِ طالبان به مرکز این شهر، پرسش‌های زیادی را به وجود آورده و ابهام‌های توامان خلق کرده است. چگونه شد که تجمعِ این‌همه نیـرو، از چشم نهادهای استخباراتی و اطلاعاتیِ کشور و نیروهای بین‌المللی...

ادامه مطلب...
با توقـف دزدان  به پشتوارۀ حق مردم وطن را نجات دهـیم

با توقـف دزدان به پشتوارۀ حق مردم وطن را نجات دهـیم

در کتاب جمهوری افلاطون آمده است: «آن مرد استبدادصفت که از حكومت بالاى خود عاجز است، به جای اینکه دور از سیاست در انزوا به سر برد، آهنگ حکومت بر دیگران می‌کند و اگر به حكم تقدیر يا به اثر...

ادامه مطلب...
سفـر غنـی به ترکیـه  چه دستـاوردی داشت؟

سفـر غنـی به ترکیـه چه دستـاوردی داشت؟

در این‌که غزه در آتشِ کوردلی و تعصب می‌سوزد و این دردِ جانکاه را هر وجدانِ بیدارِ این جهان حس می‌کند، شک و شبهه‌یی وجود ندارد. اسراییل به صورتِ وحشیانۀ به این منطقۀ فلسطین‌نشین حمله کرده و به بهانۀ این‌که...

ادامه مطلب...