ناکـامیِ آقـای غنی  در مبـارزه با فسـاد

ناکـامیِ آقـای غنی در مبـارزه با فسـاد

مرکز عدلی و قضاییِ مبارزه با جرایم که با طمطراق و سروصدایِ بسیار توسط اشرف‌غنی رییس حکومتِ وحدت ملی گشایش یافت، طی نزدیک به دو سال فعالیتِ کم‌نظیر! موفق شده که به چهار یا پنج پروندۀ اختلاس و رشوه رسیده‌گی...

ادامه مطلب...
سفرِ سیاسی ـ  اشرافیِ غنی به هرات

سفرِ سیاسی ـ اشرافیِ غنی به هرات

اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی به‌صورتِ کم‌سابقه طی سفری به هرات به بهانۀ گشایش پروژۀ تاپی، برای چهار روز در این شهر مسکن‌گزین شد. هدف باقی ماندنِ آقای غنی در هرات، دیدار با اقشار مختلفِ مردم و توجه به حوزۀ...

ادامه مطلب...
نشست کابل، شکست کابل

نشست کابل، شکست کابل

دومین نشست روند کابل زیر تدابیر کم سابقه امنیتی با شرکت نماینده‌گان 25 کشور و حدود سی سازمان جهانی برگزارشد. مداحان ارگ و مبلغان دربار یک نفس از دستاوردهای کم‌نظیر آن داد سخن دادند و این دور را متفاوت با...

ادامه مطلب...
سیاست طایفه‌یی  در کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان/ سید میثم موسوی دانشجوی مقطع دکتری رشتۀ مطالعات منطقه‌یی «آسیای مرکزی و قفقاز»

سیاست طایفه‌یی در کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان/ سید میثم موسوی دانشجوی مقطع دکتری رشتۀ مطالعات منطقه‌یی «آسیای مرکزی و قفقاز»

پرسشی که در ابتدا مطرح می شود عبارت است از این‌که: چرا باید دربارۀ طایفه ها نوشت و اهمیتِ آن‌ در جوامعِ در حال گذار چیست؟ با توجه به مسایل پیش‌آمده در افغانستان و ایفای نقشِ طایفه ها و گروه...

ادامه مطلب...
پاکستان تا هنوز با فشار  واقعی و هُشدار جدی مواجه نشده است/ گفت‌وگو  با محمدجواد رحیمی-آگاه روابط بین‌الملل

پاکستان تا هنوز با فشار واقعی و هُشدار جدی مواجه نشده است/ گفت‌وگو با محمدجواد رحیمی-آگاه روابط بین‌الملل

بخش دوم و پایانی/ اشاره: چند ماهی است که روابط افغانستان و پاکستان به تیره‌گی کشیده و این وضعیت سبب شده تا فشارهای جهانی بر پاکستان بیشتر شود. دو روز پیش نام پاکستان به عنوان کشور حامی تروریسم شامل فهرست سیاه...

ادامه مطلب...