دمـوکراسـی  «نـظام وارداتـی» است؟!

دمـوکراسـی «نـظام وارداتـی» است؟!

برخی‌ها در افغانستان به این نتیجه رسیده‌اند که دموکراسی یک نظام وارداتی‌ست و به همین دلیل در این کشور به بن‌بست رسیده است. اتفاقاً کسانی که این دیدگاه را این روزها ترویج می‌کنند، نه طالبان و گروه‌های عقب‌گرایِ سنتی اند...

ادامه مطلب...
کـرزی  و اصرار بر اشتباهاتِ گذشته

کـرزی و اصرار بر اشتباهاتِ گذشته

کرزی رییس‌جمهور پیشینِ افغانستان هنوز با کنار رفتن از قدرت به عنوان یک امرِ سادۀ سیاسی در کشوری با مناسبات دموکراتیک ـ حالا حداقل در ظواهر امر ـ کنار نیامده و با گذشتِ هر روز دوری از قدرت او را...

ادامه مطلب...
حکومت؛  تهــدیدی برای آزادی بیـان

حکومت؛ تهــدیدی برای آزادی بیـان

نی یا نهاد حمایت‌کنندۀ خبرنگارانِ افغانستان گزارشی منتشر کرده که در آن از میزان افزایشِ خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها در سه سالِ حکومت وحدت ملی خبر داده است. نی در این گزارشِ خود که به تازه‌گی انتشار یافته، گفته...

ادامه مطلب...
چـــــرا کمیسیون انتخابات باید تغییر کند؟

چـــــرا کمیسیون انتخابات باید تغییر کند؟

چه چیزی سبب شده که نسبت به اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و توانایی‌های‌شان در برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه این‌همه شک و تردید ایجاد شود. در آخرین مورد، شورای تفاهم احزاب سیاسی افغانستان که متشکل از چندین حزب و سازمان سیاسی...

ادامه مطلب...
تلخی‌ها و شـیرینی‌های امریکا  پس از ۱۶ سال

تلخی‌ها و شـیرینی‌های امریکا پس از ۱۶ سال

شانزده سال از جنگی می‌گذرد که به باور امریکایی‌ها، طولانی‌ترین جنگِ این کشور به حساب می‌آید. جنگ افغانستان برای امریکا در حالی وارد هفدهمین سالِ خود شده که هنوز هیچ تصور روشنی در مورد پایانِ آن وجود ندارد. امریکا شانزده...

ادامه مطلب...