دانـش را  نباید فدای مصلحت کرد!

دانـش را نباید فدای مصلحت کرد!

این بار نخست نیست که سرور دانش، معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی، در مورد وضعیت و نظام حرف‌های غیرمسولانه می‌زند. در گذشته نیز بارها برای خوش‌خدمتی به آقای غنی، چنین حرف‌هایی زده و احتمال دارد که بازهم بنا به...

ادامه مطلب...
سیاست قومی؛  سیاسـت حـذف و تبعیــض

سیاست قومی؛ سیاسـت حـذف و تبعیــض

آن‌چه که از اوضاع و احوالِ کشور در هفته‌های اخیر برمی‌آید، نشان از یک برنامۀ مدون و تنظیم‌شده در راستای آشوب و برهم زدنِ وضعیت سیاسی و امنیتی کشور دارد. چه از جنگ‌ها و نسل‌کشی‌های وحشتناک در برخی ولایت‌های شمالی...

ادامه مطلب...
احمدولی مسعود: اکنـون جوانان می‌داننـد عامل جنگ‌هـای کابل  و تفکـرات ویرانگـرانه از کجا منشاء مـی‌گرفت

احمدولی مسعود: اکنـون جوانان می‌داننـد عامل جنگ‌هـای کابل و تفکـرات ویرانگـرانه از کجا منشاء مـی‌گرفت

احمدولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید مسعود، در مصاحبه با طلوع‌نیوز به اظهارات تفرقه‌افگنانۀ گلبدین حکمتیار واکنش نشان داد. گلبدین حکمتیار پس از «تسلیم‌شدن» به حکومت افغانستان، پیوسته اظهاراتی به آدرس اقوام و شخصیت‌های سیاسی افغانستان داشته است. احمدولی مسعود با اشاره...

ادامه مطلب...
امریکا بر سرِ  دوراهی مـاندن و رفتـن

امریکا بر سرِ دوراهی مـاندن و رفتـن

در حالی که دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا در کمپ دیوید استراحتگاه خود در ایالتِ مرلند امریکا به‌سر می‌برد، ولی همچنان نگران جنگ افغانستان و پیامدهای آن است. ترامپ در دو روز گذشته به‌صورتِ پیوسته در نشست‌هایی شرکت کرده که به...

ادامه مطلب...
تاجیکان در ایسـتگاه پایانی قدرت

تاجیکان در ایسـتگاه پایانی قدرت

از میان هزاران تعریفی که از واژۀ «سیاست» ارایه شده، قدر مسلم و ثابت این است که سیاست عرصۀ عاطفه و ترحم و انصاف و برادری نیست؛ سیاست‌مدار باید به نیروی هوش و بازوی خویش، عدالت و انصاف را در...

ادامه مطلب...