چه سخن‌هایی که از ارگ بیرون می‌شود

چه سخن‌هایی که از ارگ بیرون می‌شود

سخنگوی یک فرد زبانِ اوست. آن‌چه که از زبان سخنگویِ یک نهاد یا فرد بیرون می‌شود، به معنای آن است که این سخن از گوینده نیست، بل از کسی است که او به جایش می‌تواند سخنانش را به دیگران منتقل...

ادامه مطلب...
“طـرح مشـخص”  یعنـی تکبّر و استبـداد!

“طـرح مشـخص” یعنـی تکبّر و استبـداد!

وقتی از رییس‌ِ حکومت وحدتِ ملی انتقاد می‌شود، وقتی جمعی به دیدارش می‌روند و زمانی که او سخنرانی می‌کند، از دیگران می‌خواهد که "طرح مشخص" ارایه کنند. گمان می‌رود که باقیِ سال‌های حکومتش را به جمع‌آوریِ نظراتِ دیگران سپری خواهد...

ادامه مطلب...
ارگ از واقعیت ها  بی خبر است؟

ارگ از واقعیت ها بی خبر است؟

برخی سناتوران امریکایی می گویند اگر به افغانستان توجه نشود، احتمال دارد که ده برابر وضعیت آن بدتر از عراق شود. این سخنان ظاهرا در واکنش به اظهارات اخیر رییس جمهوری این کشور مطرح شده که گفته است، امریکا در...

ادامه مطلب...
افـراط گــرایی  خـشونت بـار  چالش اصلی ماست

افـراط گــرایی خـشونت بـار چالش اصلی ماست

از نیمه‌های بهار امسال که طالبان، داعش و دیگر گروهک‌های تروریستی به استثنای حزب اسلامی شاخۀ حکمتیار که اکنون به روند صلح پیوسته است، حمله‌های شان بالای مردم و نهادهای ملکی و نظامی افغانستان شدت بخشیده‌اند، تلفات مردم ملکی و...

ادامه مطلب...
سرگیچه‌های رهـبر حـزب اسلامی

سرگیچه‌های رهـبر حـزب اسلامی

گلبدین حکمتیار رهبر یکی از شاخه‌های حزب اسلامی، مدعی است که دولت در شانزده سال گذشته امنیتِ شمال را تأمین کرده نتوانسته است، اما اگر به او اجازه داده شود، در ظرف شش‌ماه این کار را انجام خواهد داد. این سخن...

ادامه مطلب...