جنـگ افغـانستان  و ماشیـن دروغ پراکنـی ارگ

جنـگ افغـانستان و ماشیـن دروغ پراکنـی ارگ

رییس جمهوری در حالی از نظامیان کشور در ولایت هلمند دیدار کرد که شاید افغانستان دشوار ترین روزهای خود را پس از سقوط طالبان از نظر امنیتی شاهد است. جنگ های ویران گر گروه های تمامیت خواه و افراطی به...

ادامه مطلب...
یک طرفه‌شدن  کار دوستم به وسیلۀ ارگ

یک طرفه‌شدن کار دوستم به وسیلۀ ارگ

چه حالا قبول داشته باشیم و یا نداشته باشیم، پرونده جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری سیاسی شده است و دیگر نمی شود به آن تنها به عنوان یک پرونده حقوقی و یا جنایی نگاه کرد. دلیل سیاسی شدن آن...

ادامه مطلب...
تیـوره، فاجعـۀ دیگـری  بـر گـردن دولـت

تیـوره، فاجعـۀ دیگـری بـر گـردن دولـت

این حكومت در برزخ رویارویی میان جنایات طالبانی و مقاومت مردمی تا هنوز جایگاه خود را تعریف نکرده، وفا داری‌اش مجهول و برنامه‌اش مشکوک است. گفتیم تا وقتی در کابل پایتخت سیاسی و مرکز فرماندهی، تغییر نیامده، تغییر در ولایات، چه...

ادامه مطلب...
جنبش روشنایی  بـه پایـان رسیـد!

جنبش روشنایی بـه پایـان رسیـد!

ظاهرا اعضای جنبش روشنایی در دیدار با رییس جمهوری و دیگر مقام های بلند پایۀ کشور به نتایجی دست یافته و از آن در حال حاضر راضی به نظر می رسند. ولی می گوییم حالا راضی به نظر می رسند،...

ادامه مطلب...
سقوط دولت وحدت ملی متحمل است؟

سقوط دولت وحدت ملی متحمل است؟

وقتی احمدولی مسعود رییس بنیاد قهرمان ملی کشور از احتمال سقوط دولت وحدت ملی سخن گفت، برخی‌ها آن را مبالغه آمیز و تعدادی هم بسیار بدبینانه توصیف کردند. اما واقعا احتمال سقوط دولت وحدت ملی وجود دارد؟ آن عده که...

ادامه مطلب...