افغانسـتان  درگیـرِ دو جنـگ

افغانسـتان درگیـرِ دو جنـگ

ارگ به بهانۀ عدم مداخلۀ دولت در امور قضایی، پروندۀ معاون اولِ ریاست‌جمهوری را از طریق دادستانی کُل، به دادگاه عالی فرستاد. فرستادن این پرونده به دادگاه عالی نه‌تنها به حلِ آن کمکی نمی‌کند، بل به صورتِ دراماتیک موضوع را...

ادامه مطلب...
آیا تغییر می‌‎آید  یا به فروپاشی کامل می‌رسد؟

آیا تغییر می‌‎آید یا به فروپاشی کامل می‌رسد؟

اشرف غنی احمدزی: احساس نارضایتی به طور فزایندۀ شکل قومی به خود گرفته است. احمدولی مسعود: نخیر، احساس قومی به طور فزایندۀ شکل نارضایتی به خود گرفته است. دقیقاً به همین منظور سال‌هاست تأکید داشته‌ام تغییر، تغییر، تغییر، و اولین تغییر، تغییر...

ادامه مطلب...
متـهم بـا چـهرۀ  حـق‌به‌جـانب!

متـهم بـا چـهرۀ حـق‌به‌جـانب!

رییس‌جمهور غنی در سخنرانی‌هایش چنان خود را حق‌به‌جانب نشان می‌دهد که فکر می‌کنی همۀ منتقدانِ او افرادی بی‌کاره و کم‌سوادی اند که به دلیل نداشتنِ این ویژه‌گی‌ها از او که شب و روز کار می‌کند و می‌اندیشد، دلِ خوشی ندارند...

ادامه مطلب...
دروغ بزرگ  باور بیشـتر می‌آورد!

دروغ بزرگ باور بیشـتر می‌آورد!

آیا پس از شش‌ماه امنیتِ کابل به عنوان پایتختِ کشور که در ماه‌ها و سال‌های اخیر زخم‌های خونینی بر پیکرِ خود شاهد بوده، تأمین خواهد شد؟ بر اساسِ آن‌چه که رییس جمهوری می‌گوید، این آرزو برآوردنی است و او شش‌ماه از...

ادامه مطلب...
اصـلاحـات  در نظـام از چـه منظـری؟

اصـلاحـات در نظـام از چـه منظـری؟

این روزها با عمیق‌تر شدنِ بحران در افغانستان، همه از ضرورتِ تغییر و اصلاحات سخن می‌گویند. به باور این دولت‌مردان، سیاست‌گران و منتقدانِ افغانستان برای بیرون‌رفت از بن‌بست کنونی، چاره‌یی جز این ندارند که به تغییرات و اصلاحاتِ بنیادی گردن...

ادامه مطلب...