برگـزاری انتخابات  از دروغ تـا واقعیت!

برگـزاری انتخابات از دروغ تـا واقعیت!

اگر کسی به حرف‌های خودش باور نداشته باشد، آن‌گاه از دیگران چه انتظار دارد که آن حرف‌ها را باور کنند؟ سخنانی را که کمیسیون انتخابات در مورد آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها مطرح کرده، عملاً از سوی...

ادامه مطلب...
ارگ و این‌همه وارخطایی!

ارگ و این‌همه وارخطایی!

روزی که جنرال دوستم معاون اولِ ریاست جمهوری در بحبوحۀ آن‌همه جنجال و کشمکش کشور را به مقصد ترکیه ترک می‌گفت، کمتر کسی انتظار داشت که به این زودی دوباره به "موی دماغ"ِ ریاست جمهوری مبدل شود. همه فکر می‌کردند...

ادامه مطلب...
در کنــدز  چــه  می‌گــذرد؟

در کنــدز چــه می‌گــذرد؟

کندز دو بار به شکل کُلی و چندین بار به‌اصطلاح نیمه سقوط کرد. پیش از سقوط این شهر، برای چندین سالدستان نامرئی برای طالبان و سایر گروه‌های تروریستی به قوت و قدرت بسترسازی کردند و پایگاه‌های فکری آنان را تحت...

ادامه مطلب...
مجـلس نماینـده‌گـان  یا ایستـگاه  فـساد

مجـلس نماینـده‌گـان یا ایستـگاه فـساد

من نمی‌دانم چقدر از حرف‌های باری جهـانی وزیر پیشینِ وزارت اطلاعات و فرهنگ که نوشته و نشر کرده، درست است؛ ولی با توجه به سن و سال و موقعیتِ فرهنگیِ او گمان نمی‌کنم که اغراق‌گویی کرده باشد و یا خواسته...

ادامه مطلب...
غنـی مردم را  «کـودک»  تصـور کرده!

غنـی مردم را «کـودک» تصـور کرده!

رییس‌جمهور غنی به‌شدت تلاش می‌کند که حقانیتِ سیاست‌هایش را با کلمات اثبات کند، در صورتی‌که نوع استدلالِ او به هیچ‌وجه اقناع‌کننده به نظر نمی‌رسد. آقای غنی که این روزها خود را از حوادث اصلیِ جامعه به بهانۀ پرداختن به مسایل"...

ادامه مطلب...