افغانستان به‌کجا می‌رود؟

افغانستان به‌کجا می‌رود؟

افغانستان در شرایط کنونی وضعیت بسیار نگران کننده‌یی را تجربه می‌کند. در یک‌سو یک حکومت نامشروع و توتالیتر با چهره‌های فزون‌خواهِ قومی و تباری و در سوی دیگر، مردمی آسیب‌دیده و درگیر بحران و پریشان؛ مردمی که رویدادهای پی‌درپی و...

ادامه مطلب...
از آمـوزه‌هـایى‌کـه  به آن بـاورمنـدم

از آمـوزه‌هـایى‌کـه به آن بـاورمنـدم

به آشناى نزديكى به گونة خودمانی گفتم، حالا که سن و سال‌ات ماشاالله از شصت به بالا رسیده، وقتش است که بالای خودت سرمایه‌گذاری کنی، گفت یعنی چه ؟ گفتم برای بسیاری از ماها زند‌گی لبریز است از مشغولیت‌های خودش،...

ادامه مطلب...
جمعیت اسلامی  در برزخ اقتـدار و اضمحلال قدرت سیاسی

جمعیت اسلامی در برزخ اقتـدار و اضمحلال قدرت سیاسی

از ادای سوگند شورای رهبریِ 64 نفرۀ جمعیت در برابر دوربین‌های تلویزیونی، روزهای زیادی نمی‌گذرد. افزایش شورای رهبری، تغییر در ساختار تشکیلاتی و بازسازی این ساختار بود و حکایت از آن داشت که جمعیت اسلامی افغانستان پس از این به...

ادامه مطلب...
نشست پروسه کابل  و جنبش تغییر

نشست پروسه کابل و جنبش تغییر

نشست" پروسه کابل" در میان موجی از ناآرامی‌ها و نگرانی روز گذشته در پایتخت افغانستان برگزاری شد. نشست" پروسۀ کابل" که با شرکت نماینده‌گان بیش از بیست کشور و سازمان جهانی و منطقه‌یی برگزارشد، به گفتۀ برگزار کننده‌گان آن نخستین...

ادامه مطلب...
پیروزِ میدان  و معرکۀ امروز

پیروزِ میدان و معرکۀ امروز

پس از مشروطه‌خواهی، تظاهراتِ دهۀ دموکراسی و راهپیماییِ بزرگِ دانش‌آموزان و دانشجویانِ کابل، با جنبش مدنیِ تبسم و روشنایی، آغازِ دیگری در تاریخ تظاهرات کشور داشتیم. آغازی که بسیار خونین‌تر از گذشته‌ها و وحشیانه‌تر از هرزمانِ دیگری سرکوب شد. اما...

ادامه مطلب...