برژینسکی و جنگ افغانستان

برژینسکی و جنگ افغانستان

زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملیِ امریکا در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر، پس از نزدیک به یک قرن زنده‌گی، هفتۀ گذشته با جهـان وداع گفت. او مشاور امنیت ملی امریکا در یکی از جنجالی‌ترین برهه‌های جنگِ سرد بود. در زمان...

ادامه مطلب...
امریکا برای دموکراسی نه،  برای منافعش می‌جنگد!

امریکا برای دموکراسی نه، برای منافعش می‌جنگد!

کاندولیزا رایس، وزیر پیشینِ خارجۀ امریکا گفته است که کشورش قصد ایجاد دولت‌های دموکراتیک در افغانستان و عراق را نداشته است. به گفتۀ او، اولویتِ امریکا در این کشورها مبارزه با تروریسم بوده است. این سخنِ خانم رایس در سال‌های پسین...

ادامه مطلب...
فـاتحۀ انتخـابات  خوانـده است!

فـاتحۀ انتخـابات خوانـده است!

حالا حتا کمیسـیون انتخابات نیز به این باور دست پیدا کرده که وعدۀ برگزاری انتخابات در سال روان، یک وعدۀ میان‌تهی و بی‌اساس است که ارگ ریاست‌جمهوری به هدفِ خاک زدن به چشمِ مردم آن را علم کرده است. این...

ادامه مطلب...
صلح با حکمتیار  و افزایش نیروهای امریکایی به خواهش غنی

صلح با حکمتیار و افزایش نیروهای امریکایی به خواهش غنی

در این روزها طرح افزایش نیروهای بیشتر نظامی روی میز رییس‌جمهور جدید امریکا قرار دارد. این افزایش نیرو به دنبال نشر سیاست خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا پایان سال 2017 بوده است. اکنون رقمی که رسانه‌ها از این افزایش...

ادامه مطلب...
ترجیح می‌دهـم عملگراى اصول باور باشم، تا پوپولیست بى‌برنامه

ترجیح می‌دهـم عملگراى اصول باور باشم، تا پوپولیست بى‌برنامه

وطندار عزيزم، من از ريشه با ساختار نظام سیاسی یک‌نفره، استبدادى و تماميت‌خواه مخالفم تا آنجایی‌که با همسنگران سیاسی‌ام که با چنین ساختاری موافق بوده‌اند، مخالفت داشته‌ام. طی مدت 16 سال با وجود فرصت‌ها و تقاضاهای مکرر، هیچگاهی حتی برای یک...

ادامه مطلب...