داعش مادر تمامِ گروه‌های تروریستی نیست ادارۀ ترامپ چشمانش را روی واقعیت در افغانستان بسته است، تهدید واقعی هنوز القاعده است!

داعش مادر تمامِ گروه‌های تروریستی نیست ادارۀ ترامپ چشمانش را روی واقعیت در افغانستان بسته است، تهدید واقعی هنوز القاعده است!

نویسنده: مایکل کوگلمان، معاون برنامه‌های جنوب آسیا در اندیشکدۀ ودرو ویلسن/ برگردان: سمندر لکاریان و بهار مهر / در ۱۳ اپریل، نظامیانِ امریکا بزرگ‌ترین بمب را بر تونل و مخفیگاه‌های گروه دولت اسلامی در شرقِ افغانستان پرتاب کردند. لرزشِ ناشی از انفجار، تا...

ادامه مطلب...
چراسخنانِ صالح حساسیت‌برانگیز شد؟

چراسخنانِ صالح حساسیت‌برانگیز شد؟

امرالله صالح، وزیر دولت در امور اصلاحِ نهادهای امنیتی چه گفته که سخنانش این‌همه احساساتِ یک عده را در کشور برانگیخته است؟ آیا مطرح کردنِ دیدگاه‌های شخصی در مورد یک رخداد چنین می‌تواند جّوِ عمومی را ملتهب سازد که علیه...

ادامه مطلب...
ارگ به نشست‌های مشورتی نیاز ندارد!

ارگ به نشست‌های مشورتی نیاز ندارد!

در حالی که مقام‌های ارشد امنیتیِ امریکا از بدترشدنِ وضعیتِ افغانستان در آیندۀ نزدیک خبر می‌دهند، در داخل اما همچنان جّو سیاسی و اختلافات میان رهبران، سیاست‌مداران و دولت‌مردان کشور، عمق و گسترده‌گی بیشـتر می‌یابد. از آن طرفِ آب‌ها گفته...

ادامه مطلب...
کرزی در معادلۀ باختین و منطقِ گفت‌وگویی

کرزی در معادلۀ باختین و منطقِ گفت‌وگویی

آقای کرزی نیز گاهی در رویاهای خود فکر می‌کند که دوباره صاحبِ قدرت در افغانستان شده، اما این‌بار به گونۀ متفاوتِ آن. در رویاهای خود آقای کرزی خودش را در کسوتِ زمام‌داری می‌بیند که برای مردمش امنیت، دانش، رفاه و...

ادامه مطلب...
غنی در انزوایِ مأمول و خودخواسته

غنی در انزوایِ مأمول و خودخواسته

وضعیتِ موجود در کشور نشان می‌دهد که رییس‌جمهور غنی، آهسته‌آهسته به سمتِ انزوای سیاسیِ خودخواسته به پیش می‌رود. وقتی در روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته، یک تعداد از سیاست‌مداران و چهره‌های جهادی در کابل گردهم آمده بودند، سخنانِ اصلیِ‌ِ آن‌ها بر...

ادامه مطلب...