افغانستان در سایۀ دیکتاتوری

افغانستان در سایۀ دیکتاتوری

روز دوشنبه از زبان اعضای مجلس نماینده‌گان واقعیتی بیرون شد که هرچند دیرهنگام بود و پیش از آن شهروندانِ کشور در تجربه زیستۀ خود آن را دریافته بودند، ولی با آن‌هم هنوز می‌تواند به عنوانِ یکی از چالش‌های اصلی و...

ادامه مطلب...
رهبرانِ خودپسند  در پشتِ دیوارهای سمنتی

رهبرانِ خودپسند در پشتِ دیوارهای سمنتی

این نوشته را که اصلاً از زاویۀ دیگر می‌خواهد به مسایلِ حاد و جاریِ کشور نظر داشته باشد، از آخرین سخنانِ معاونِ سخنگوی ریاست‌جمهوری آغاز می‌کنم که به دنبال حادثۀ مرگبار و خونینِ قول اردوی 209 شاهین در بلخ گفته...

ادامه مطلب...
فراخوان ملی  در بحبوحۀ بحران‌های تازه

فراخوان ملی در بحبوحۀ بحران‌های تازه

فراخوانِ ملی‌یی که امروز در کابل از سوی کنفرانس آجندای ملی با شرکت شمارِ زیادی از نخبه‌گان و سیاسیون در فضای پُرآشوبِ سیاسی برگزار می‌شود، می‌تواند تکانه‌یی مهم در راستای تحلیل و شناختِ وضعیتِ بحرانیِ موجود به شمار رود. افغانستان از...

ادامه مطلب...
حادثۀ پیچیده و پُر از ابهامِ بلخ

حادثۀ پیچیده و پُر از ابهامِ بلخ

هنوز زخم‌های خونینِ شفاخانۀ 400 بستر التیام نیافته‌ است که طالبان جنایتی دیگر و این‌بار در شمالِ کشور و در یکی از امن‌ترین ولایات یعنی بلخ صورت داده‌اند. در پی حملۀ سازمان‌یافتۀ طالبان به قول اردوی 209 شاهین در مزارشریف...

ادامه مطلب...
فساد کن تا وزیر شوی!

فساد کن تا وزیر شوی!

رییس‌جمهوری افغانستان در دو فرمانِ جداگانه، فاروق وردک وزیر پیشینِ معارف و غلام‌نبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمانی را به دو سمتِ تازه معرفی کرده است. بر اساس این فرمان، آقای وردک پس از این وزیر دولت در امور...

ادامه مطلب...