بحث دیورند؛  آب درخـانۀ مـورچه‌گان

بحث دیورند؛ آب درخـانۀ مـورچه‌گان

این روزها خط مرزی دیورند میان افغانستان و پاکستان یک بارِ دیگر به بحثِ داغِ جامعۀ افغانستان تبدیل شده است. در همین جا بدون آن‌که له یا علیهِ این بحث موضعی داشته باشم، می‌خواهم بر این نکته تأکید کنم که...

ادامه مطلب...
آغازی که فرجامش ناپیداست

آغازی که فرجامش ناپیداست

بحث‌های زیادی در مورد انتخابات وجود دارد و از جمله این‌که حالا حتا نهادهای ناظر بر روند انتخابات نیز نسـبت به برگزاری آن و آن‌چه که مقام‌های کشور وعدۀ آن را می‌دهند، کم‌باور و یا کاملاً بی‌باور شده اند. به...

ادامه مطلب...
فسـاد در همه‌جا و در هیچ‌جا

فسـاد در همه‌جا و در هیچ‌جا

دو روز پس از آن‌چه که در مجلس نماینده‌گانِ کشور در مورد مقام‌های ارشد امنیتی اتفاق افتاد، اتحادیۀ اروپا می‌گوید که فساد اداری در افغانستان باید از رده‌های بالایِ حکومتی آغاز شود. به گفتۀ فرانز مایکل ملیبن، سفیر اتحادیۀ اروپا...

ادامه مطلب...
مرهمِ زخم یا نمکِ زخم؟

مرهمِ زخم یا نمکِ زخم؟

اگر عربستان سعودی برای مردم مسلمانِ نیازمند و فقیرِ افغانستانِ اسلامی بر مبنای اخوت و وجیبۀ اسلامی خود، بیمارستان یا شفاخانه اعمار نمی‌کنـد، بند برق و سدِ آب نمی‌سازد، هزینۀ هیچ فابریکه و کارخانه‌یی را نمی‌پردازد، سرک و پُل را...

ادامه مطلب...
آیا به مجلس نماینده‌گان  امیـدی هست؟

آیا به مجلس نماینده‌گان امیـدی هست؟

آیا آن‌چه که در روز دوشنبه در مجلس نماینده‌گان اتفاق افتـاد، دور از انتظار بود و یا می‌شد از قبل چنین نتیجه‌یی را انتظار داشت؟ آیا این توضیحاتِ مقام‌های امنیتی بود که سبب شد آن‌ها دوباره در سمت‌های‌شان ابقا شوند...

ادامه مطلب...