احمدولی مسـعود  همچنان در خط منافعِ ملی

احمدولی مسـعود همچنان در خط منافعِ ملی

عده‌یی با نوشتن گزارش‌های کذب می‌خواهند به زعمِ خود در فضای سیاسی کشور، صاحب نام و جایگاه شوند؛ عده‌یی که از حلقه‌های مشخصِ سیاسی دستور دریافت می‌کنند، شب و روز در پی شایعه‌پراکنی و وارد کردن اتهام‌های واهی به چهره‌های...

ادامه مطلب...
تجاوز شوروی در سرزمین رقابت‌ها و از دست دادن فرصت‌ها

تجاوز شوروی در سرزمین رقابت‌ها و از دست دادن فرصت‌ها

تهاجم قشون سرخ، توازن ۶۰ سالۀ افغانستان را برهم زد، فضای آرامش و صلح نسبی را برچید. ۴۰ سال می‌شود که سرزمین ما میدان رقابت‌های منطقه‌یی و لشکرکشی‌های فرا منطقه‌یی قرار گرفته و مردم ما قربانی اصلی آن می‌باشند. امروز...

ادامه مطلب...
افغانستان  در دور بـاطلِ جنـگ‌وصلـح

افغانستان در دور بـاطلِ جنـگ‌وصلـح

به نظر می‌رسد امریکایی‌ها و طالبان در یک مقطعِ بسیار حساس به توافق صلح در میان خود نایل می‌شوند. به گفتۀ گزارش‌گران، هیأت طالبان به قصد در اختیار گذاشتن مسایلی که در دوحه میان آن‌ها و نماینده‌گان امریکا گذشته است...

ادامه مطلب...
ششم جدی ۱۳۵۸

ششم جدی ۱۳۵۸

تا سحرگاه ششم جدی 1358(27دسمبر1979) بهوسیلۀ صدها پرواز هوایی پنج هزارتن از نیروهای فرقۀ 103کماندوی ارتش سرخ اتحاد شوروی، وارد فروگاه کابل و بگرام شدند. تا ظهر این روز نیروهای زرهی فرقۀ 108 که روز 25 دسمبر باعبور از فراز...

ادامه مطلب...
چـرا انتخـابات بـاخت؟ حکـومت مهنـدسی سیـاسی: تقـلب+معـاملـه+احتـمالاً طـالب

چـرا انتخـابات بـاخت؟ حکـومت مهنـدسی سیـاسی: تقـلب+معـاملـه+احتـمالاً طـالب

از آغاز، سناریوی مثلث خیانت بود، ارادۀ آزاد مردم در كجاست؟ ۵۰/۵۰ نگهداشتن آقای غنی، ارتباطی به ذوق‌زدهگی و انتظار تیم‌های انتخاباتی، شفافیت انتخابات و ایجاد یک دولت قانون‌مند و مشروع ندارد، بیشتر در گرو پذیرفتن نتیجۀ توافق صلح با طالبان...

ادامه مطلب...
Page 24 of 575« First...10...2223242526...3040506070...Last »