گفت‌وگوهایی که  سوءتعبیر می‌شوند

گفت‌وگوهایی که سوءتعبیر می‌شوند

در حالی که سران و اعضای رهبریِ جمعیت اسلامی در حالِ گفت‌وگو میانِ خود استند، ارگ ریاست جمهوری در واکنش به دیدارهای استاد عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و رییس اجراییِ جمعیت اسلامی گفته است که این‌گونه دیدارها و...

ادامه مطلب...
تغییر نظـام سیاسی نیـاز جزیـره پـراکنده

تغییر نظـام سیاسی نیـاز جزیـره پـراکنده

امروز وقتی به انقطاب‌ها، بدبینی‌ها و از هم گسخته‌گی‌های جامعه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بخش بزرگی از آن‌ها ناشی از همین ساختار متمرکز قدرت است. ساختار فعلی قدرت به جای آن که شهروندان افغانستان را با یک دیگر متحد و...

ادامه مطلب...
چـرا  از تعدیل قانونِ اساسی می‌ترسند؟

چـرا از تعدیل قانونِ اساسی می‌ترسند؟

حرف‌های هیلی ارشاد عضو مجلس نماینده‌گان در مورد تعدیل قانون اساسی، فوراً به مهم‌ترین سوژۀ خبری در فضای مجازی تبدیل شد. بسـیاری‌ها با انتقاد از چنین سخنانی، تصویرهای فتوشاپ‌شدۀ خانم ارشاد را به نشر رسانده اند که می‌خواهد دست به...

ادامه مطلب...
انتخاباتِ بعدی؛  بدتر از انتخاباتِ پیشـین

انتخاباتِ بعدی؛ بدتر از انتخاباتِ پیشـین

آن‌چه که در عرصۀ انتخابات انجام شده، اگر نگوییم بد بوده، ولی زیاد خوب و رضایت‌بخش نیز نبوده است. دولت افغانستان در یک روند به‌ظاهر دموکراتیک و از طریق کمیتۀ گزینش، اعضای پیشینِ کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و افراد جدیدی...

ادامه مطلب...
امریکا  در بـرابـرِ  مسلمانـان؟

امریکا در بـرابـرِ مسلمانـان؟

نگاه دونالد ترامپ رییس جمهوری جدیدِ امریکا به مسلمانان، از آغاز چندان مساعد نبود. او در دوران مبارزاتِ انتخاباتی‌اش نشان داد که با آمدن به قصر سفید، حتماً رو در رویی‌هایی را با کشورهای اسلامی و مسلمانان رقم خواهد زد....

ادامه مطلب...