قهرمان ملی  در دل‌ها ماندگار است!

قهرمان ملی در دل‌ها ماندگار است!

شهید احمدشاه مسعود سپه‌سالار جهاد و مقاومتِ مردم افغانستان، پس از شهادتش بر اساسِ فرمان ریاست‌جمهوری، «قهرمان ملی افغانستان» لقب گرفت. این لقب به‌دلیلِ قهرمانی‌های بی‌‌بدیلِ ایشان در دفاع از تمامیت ارضی و نوامیس ملی افغانستان به ایشان تفویض گردیده...

ادامه مطلب...
غنی در پیِ اغتشاش در افغانستان

غنی در پیِ اغتشاش در افغانستان

رییس‌جمهور غنی در مراسم آغاز پروژۀ بازسازی قصر دارالامان، برای دومین‌بار در مورد شاه امان‌الله خان صفتِ "قهرمان ملی" کشور را استفاده کرد. او برای نخستین‌بار این صفت را در مراسم افتتاح راه‌آهنِ ترکمنستان ـ آقینه به کار برد که...

ادامه مطلب...
مـرزبانان اجـازۀ ورود  به گلبـدین ندادنـد

مـرزبانان اجـازۀ ورود به گلبـدین ندادنـد

در اواخر سال ١٣٧٥ و بعد از این‌که نیروهای دولتی از کابل عقب‌نشینی کردند، گلبدين حكمتيار مقام صدارت را به عهده داشت. او با نیروهای تحت فرمان آمرصاحب، به درۀ پنجشیر عقب‌نشینی کرد و از آن‌جا به هدایت آمرصاحب توسط...

ادامه مطلب...
حاشیه‌های بلندتر  از متنِ نشست کشورهای قلب آسیا

حاشیه‌های بلندتر از متنِ نشست کشورهای قلب آسیا

نشست کشورهای قلب آسیا این‌بار در امرتسرِ هند بیشتر از این‌که متنِ آن قابل توجه باشد، حاشیه‌های آن توجه‌برانگیز و جنجالی است. در این نشست که روز دوشنبۀ همین هفته به کارِ خود در هنـد پایان داد، نرندرا مودی نخست‌وزیر...

ادامه مطلب...
حسن‌خان روزنامه‌‌نگار پشتونِ پاکستانی: تنها پشتون‌ها تقسیم نشده اند

حسن‌خان روزنامه‌‌نگار پشتونِ پاکستانی: تنها پشتون‌ها تقسیم نشده اند

یادداشت: حسن‌خان، یکی از روزنامه‌گارانِ پشتون‌تبـارِ پاکستان است که پیرامون مشکلاتِ دو کشور، متفاوت‌تر از غالبِ روزنامه‌نگارانِ پشتوزبان در دو سوی مرز می‌اندیشـد. او به‌تازه‌گی در محفلی فرهنگی که به‌صورتِ دوره‌یی میان جوانان و فرهنگیانِ پشتون‌تبارِ دو کشور برگزار می‌شود،...

ادامه مطلب...