دور تازۀ کاریِ مجلس و چالش‌های پیشِ رو

دور تازۀ کاریِ مجلس و چالش‌های پیشِ رو

سال جدید کاری مجلس نماینده‌گان، پس از تعطیلات زمستانی، دوباره آغاز شد. شاید پس از این، فرصت زیادی برای نماینده‌گانِ موجود باقی نمانده باشد که بتوانند دست به اقدام‌های بزرگ در راستای قانون‌گذاری و نظارت بر کارکرد حکومت بزنند؛ ولی...

ادامه مطلب...
انتخابات  بـدون اصـلاحات؟

انتخابات بـدون اصـلاحات؟

یک‌ونیم سال پیش، در کش‌وقوس‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و بن‌بستِ ناشی از آن، مردم افغانستان بزرگ‌ترین خلا و نارسایی در نظام را در نهادها و قوانین انتخاباتی تشخیص کردند و دولتِ وحدت ملی را به اُمید رفعِ این نقیصۀ ویران‌بار پذیرفتند....

ادامه مطلب...
برنامۀ مدیریت‌شده  برای اصلاحات انتخاباتی

برنامۀ مدیریت‌شده برای اصلاحات انتخاباتی

با عقب‌نشینی کمیتۀ گزینش، به دلیل نبود مجوز قانونی برای انتخاب اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی، رییس‌جمهوری که در تنگنای تعهد و مکلفیت قرار گرفته بود، تلاش‌هایی را برای حل مشکلِ اصلاحات انتخاباتی آغاز کرد. معاون دومِ ریاست جمهوری وظیفه گرفت...

ادامه مطلب...
نظام سیاسی  بــرتــر

نظام سیاسی بــرتــر

در میان پیروان مکاتب سیاسی مختلف معمولاً نسبت به حکومت، بدبینی‌هایی وجود دارد. ماکس اشتیرنر، حکومت‌ها را «همیشه محدودکننده و رام‌کننده و به انقیاد درآورندۀ فرد» می‌داند. برخی از لیبرال‌ها دولت را غدۀ انگلی دانسته‌اند که آزادی فردی و امنیت...

ادامه مطلب...
از هیروشیما          تا   کـنر

از هیروشیما تا کـنر

پس از حملۀ انتحاری اخیر در ولایت کنر در جنوب افغانستان، تصویری در فضای مجازی دست به دست می‌شود که بسیار تکان‌دهنده و هشدارآمیز است. در این تصویر، مرد جوانی دیده می‌شود که کودکی را در دست دارد. کودک در...

ادامه مطلب...