حکـم‌هـای  متنـاقض تـرامپ بـرای ایـران

حکـم‌هـای متنـاقض تـرامپ بـرای ایـران

موضع‌گیری‌های متناقض و سیاست‌های متزلزل در ادارۀ دونالد ترامپ به یک امر معمول مبدل گردیده، اما اصدار دو حکم متفاوت در جریان یک روز، یکی برای آغاز جنگ و دیگری برای منع جنگ، یک تجربه جدید و یک درد سر...

ادامه مطلب...
در باب بومیان و مهاجران

در باب بومیان و مهاجران

یک در مبحثی از کتاب افغانستان در مسیر تاریخ، جایی که سلطنت غزنویان روایت می‌شود، غبار چند جای از وزیری به اسم احمد حسن میوندی نام برده است. به نظرم، غبار نخستین کسی است که اسم وزیر معروف سلطنت غزنویان، احمد...

ادامه مطلب...
روزهایِ خونینی که در پیش اند

روزهایِ خونینی که در پیش اند

روز گذشته تصویرهایی در فضای مجازی از ولایت فاریاب به نشر رسید که نشان می‌داد به صورتِ علنی و رسمی کمپاین‌های انتخاباتیِ اشرف‌غنی رییس پیشینِ حکومت وحدت ملی در آن ولایت آغاز شده است. در این تصویرها دفترهای کمپاین انتخاباتیِ...

ادامه مطلب...
بن‌بست در مذاکرات طالبان و زلمی خلیل‌زاد

بن‌بست در مذاکرات طالبان و زلمی خلیل‌زاد

به نظر می‌رسد که مذاکرات زلمی خلیل‌زاد با طالبان به‌سوی بن‌بست و ناکامی می‌رود. اگر این مذاکرات بی‌نتیجه پایان یابد و ناکام شود، کامیابان و برنده‌گان این مذاکرات ناکام، طالبان و پاکستان خواهد بود. پاکستانی‌ها سر انجام طالبان را از یک...

ادامه مطلب...
آیا افغانستان یک کشورِ دموکراتیک است؟

آیا افغانستان یک کشورِ دموکراتیک است؟

آیا افغانستان آن‌گونه که ادعا می‌شود یک کشور متکی بر ارزش‌های مردم‌سالارانه یا همان چیزی که غربی‌ها به آن می‌گویند دموکراتیک، است؟ پاسخ به این پرسش خالی از اشکال نیست. چرا که اگر بخواهیم بر اساس موجودیت نهادها و ادعاهایی...

ادامه مطلب...