از طرف: شورای نامزدان ریاست‌جمهوری افغانستان تبصره‌یی بر تبصره آقای سرور دانش، معاون دوم دسته انتخاباتی محمد اشرف‌غنی

از طرف: شورای نامزدان ریاست‌جمهوری افغانستان تبصره‌یی بر تبصره آقای سرور دانش، معاون دوم دسته انتخاباتی محمد اشرف‌غنی

مرورِ تبصرة خودخواهانة آقای دانش مبنی بر تردیدِ طرح نامزدان ریاست‌جمهوری برای حکومت سرپرست و توصیف از تیم خودش، بیتی از امیر خسرو را به یاد می‌آورد: زنگی ارچه سیاه‌فام بود پیش مادر مهی تمام بود آقای دانش در تبصرة پُرافادة خویش با...

ادامه مطلب...
اسـتبدادِ غنـی‌خانـی  و راه‌هـای جلوگیـری از آن

اسـتبدادِ غنـی‌خانـی و راه‌هـای جلوگیـری از آن

طرح تشکیل حکومتِ سرپرست که از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تهیه و ارایه شده است، به عنوان طرحِ جایگزین برای خلای قدرت از اول جوزای سال روان، حالا دیگر به یک طرحِ مورد توجه جامعۀ جهانی و مردم...

ادامه مطلب...
شکستِ ارگ در مجلس

شکستِ ارگ در مجلس

دست‌اندازی‌ها و دخالت‌های بی‌مورد و غیرقانونی ارگ، وضعیت مجلس نماینده‌گان را به صورتِ فاجعه‌آمیزی به بحران کشانده است. مخالفتِ عده‌یی با میررحمان رحمانی که روز شنبه با گرفتن 123 رای از سوی رییس موقتِ مجلس به عنوان رییس دور هفدهم...

ادامه مطلب...
تقـابل غنـی و مـردم‌سـالاری

تقـابل غنـی و مـردم‌سـالاری

از آغاز کار روشن بود که غنی در صدد تسخیر قوۀ مقننه و ایجاد یک رژیم «یکدست» است. او که با سازمان‌دهی و اعمال تقلب توانست مردم را دور زده و به ارگ وارد شود؛ به آهسته‌گی به آنجایی که...

ادامه مطلب...
اولویت‌هایی که امریکا باید در نظر بگیرد

اولویت‌هایی که امریکا باید در نظر بگیرد

به نظر می‌رسد ششمین دور گفت‌وگوهای صلحِ امریکا با طالبان قناعت‌بخش نبوده و هیأت این کشور با ناخشنودی دوحه را ترک کرده است. به همین دلیل امریکا که پیش از آن بر گزینۀ تعلیقِ انتخابات ریاست‌جمهوری سالِ روان تمایل نشان...

ادامه مطلب...