پارلـمان نهـادی که  هیـچ‌وقت مردمـی نبـود

پارلـمان نهـادی که هیـچ‌وقت مردمـی نبـود

از همان زمانی که اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی به صورتِ غیرقانونی دست به افتتاح دور هفدهم شورای ملی زد، مشخص بود که روزی جنجال‌ها بر سرِ عدم حضور نماینده‌گان شماری از ولایت‌ها و از جمله کابل در شورای ملی...

ادامه مطلب...
مرز خطرناکِ معادلۀ صـلح افغانستان

مرز خطرناکِ معادلۀ صـلح افغانستان

ششمین دور گفت‌وگوهای صلح میان هیأت امریکایی به رهبری زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ ویژۀ وزارت خارجۀ آن کشور در امور صلح افغانستان و هیأت طالبان در دوحۀ قطر را اگر نگوییم بی‌نتیجه پایان یافته ولی نتیجۀ ملموسی نیز نداشته است. زلمی...

ادامه مطلب...
قطـر  مکانی مناسب برای گفت‌وگوهای صلح نیست

قطـر مکانی مناسب برای گفت‌وگوهای صلح نیست

گفت‌وگوهای صلح میان طرف‌های دخیل در جنگ‌های مداوم و ویرانگرِ افغانستان و تمرکز روی فراهم‌سازی زمینه‌های برقراری صلح واقعی، فراگیر و مداوم در کشور؛ اساسی‌ترین نیاز مردم افغانستان برای متوقف‌سازی جنگ و کشتارِ بی‌مورد در کشور و دست‌یابی به زنده‌گی...

ادامه مطلب...
محـاصره‌شکنـی بزرگتـریـن  دمـوکـراسی جهـان

محـاصره‌شکنـی بزرگتـریـن دمـوکـراسی جهـان

دومین سفر خلیل‌زاد به هند برای جلب همکاری این کشور در روند مذاکرات صلح افغانستان، دارای اهمیت زیادی بود. چرا که هند به عنوان یک قدرتِ در حال ظهور اقتصادی، تجاری و نظامی، دارای نقش موازنه‌بخش در معادلات منطقه و...

ادامه مطلب...
سرانجام ِسیاستِ قوم‌گرایانه

سرانجام ِسیاستِ قوم‌گرایانه

در هفتۀ گذشته، افغانستان یک بارِ دیگر شاهد رویدادهای خونینی بود؛ رویدادهایی که به‌صورتِ سازمان‌یافته به‌وسیلۀ گروه طالبان انجام شدند و ده‌ها خانواده را در آغاز ماه مبارک رمضان، ماه غفران و رحمت، به ماتم نشاندند. حملۀ کابل که هدفِ...

ادامه مطلب...