رسوایی سیاست داخلی و افتضاح سیاست خارجی

رسوایی سیاست داخلی و افتضاح سیاست خارجی

محمداشرف غنی در بیانیه مراسم تحلیفش، پنج حلقه را به عنوان محورهای عمده و اساسی سیاست خارجی افغانستان معرفی کرد، اما هیچ‌گاهی بحث کارشناسانه و علمی-تحلیلی برای تیوریزه‌سازی منطق و چرایی اهمیت و ارجحیت حلقه‌های سیاست خارجی از سوی حکومت...

ادامه مطلب...
ملت گرسنه  و جرگۀ میلیونی

ملت گرسنه و جرگۀ میلیونی

پس از سال‌ها جنگ و بدبختی در افغانستان و کوشش‌های فراوانی که همواره برای برقراری صلح صورت گرفته است، تنها ریاست حکومت وحدت ملی جرگۀ مشورتی صلح را برگزار کرد که این جرگه دیروز با پخش قطع‌نامه‌یی به کار خود...

ادامه مطلب...
جنگِ بیرونی‌ها در افغانستان  و توهم مالکیتِ افغانی بر مذاکرات صلح

جنگِ بیرونی‌ها در افغانستان و توهم مالکیتِ افغانی بر مذاکرات صلح

وقتی از جنگ، عوامل جنگ و عُمال جنگ در افغانستان سخن می‌رود، بسیاری از اهل سیاست و صاحبان حاکمیت به شمول اشرف‌غنی و شریکان سفرۀ حکومتش، این جنگ را جنگ بین‌الافغانی نمی‌خوانند و ده انگشتِ دستانِ خود را به سوی...

ادامه مطلب...
هشت ثور و بازخوانی یک رویداد

هشت ثور و بازخوانی یک رویداد

هشت ثور را باید گرامی داشت، نه به دلیل حوادثی که پس از آن اتفاق افتاد و از ذهن مردم افغانستان هرگز بیرون نمی شود و نه به دلیل آن که آرزوی های مردم برای ایجاد نظامی باثبات و قدرتمند...

ادامه مطلب...
کودتای ثور ۱۳۵۷ و اتحاد شوروی

کودتای ثور ۱۳۵۷ و اتحاد شوروی

درحالی که بسیاری از نویسندگان و محققین داخلی وخارجی از عدم دخالت شوروی در کودتای ثور سخن میگویند، اتشه نظامی سفارت هندوستان در کابل به همکاری مشاورین شوروی در فرودگاه بگرام باکودتاچیان اشاره می کند: «دگروال مدهوسمیران که در آنوقت...

ادامه مطلب...