سومین نشست مشورتی آجندای ملی- پنجشیر  گفت‌وگوهای اشتراک‌کننده‌گان

سومین نشست مشورتی آجندای ملی- پنجشیر گفت‌وگوهای اشتراک‌کننده‌گان

بخش پنجم یادداشت: سومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه‎گان سیاسی، فرهنگیان، استادان ‎و دانشجویان در ولایت پنجشیر برگزار گردید. در این نشست، اشتراک‎کننده‎گان پیشنهادها ‎و دیدگاه‌های‌شان را در خصوص طرح اجندای ملی ارایه کردند و هم‌چنان حمایت‎شان را...

ادامه مطلب...
سومین نشست مشورتی آجندای ملی- پنجشیر  گفت‌و گوهای اشتــراک کننده‌گان

سومین نشست مشورتی آجندای ملی- پنجشیر گفت‌و گوهای اشتــراک کننده‌گان

بخش چهارم یادداشت :سومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه‎گان سیاسی، فرهنگیان، استادان‎و دانشجویان در ولایت پنجشیر برگزار گردید. در این نشست، اشتراک‎کننده‎گان پیشنهادها‎ و دیدگاه‌های‌شان را در خصوص طرح اجندای ملی ارایه کردند و هم‌چنان حمایت‎شان را از...

ادامه مطلب...
سومین نشست مشورتی اجندای ملی – پنجشیر گفت‌وگوهای اشتراک‌کننده‌گان

سومین نشست مشورتی اجندای ملی – پنجشیر گفت‌وگوهای اشتراک‌کننده‌گان

بخش سوم یادداشت: سومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه‎گان سیاسی، فرهنگیان، استادان‎و دانشجویان در ولایت پنجشیر برگزار گردید. در این نشست، اشتراک‎کننده‎گان پیشنهادها‎و دیدگاه‌های‌شان را در خصوص طرح اجندای ملی ارایه کردند و هم‌چنان حمایت‎شان را از این طرح...

ادامه مطلب...
احمد ولی مسعود در سومین نشست مشورتی اجندای ملی – پنجشیر: اجندای ملی معمای قدرت را حل می‏کند

احمد ولی مسعود در سومین نشست مشورتی اجندای ملی – پنجشیر: اجندای ملی معمای قدرت را حل می‏کند

بخش دوم نظری پریانی: با ابراز امتنان و سپاس از جناب والی صاحب و سخنانِ ارزش‌مند و گُهربارشان. کنفرانس آجندای ملی در پی راه‌اندازی دولت وحدت ملی در افغانستان است؛ دولت وحدت ملی در افغانستان به معنی آن وحدت ملی‌یی که شما در...

ادامه مطلب...
سومین نشست مشورتی آجندای ملی- پنجشیر

سومین نشست مشورتی آجندای ملی- پنجشیر

بخش نخست یادداشت: سومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه‎گان سیاسی، فرهنگیان، استادان ‎و دانشجویان در ولایت پنجشیر برگزار گردید. در این نشست، اشتراک‎کننده‎گان پیشنهادها ‎و دیدگاه‌های‌شان را در خصوص طرح اجندای ملی ارایه کردند و هم‌چنان حمایت‎شان را...

ادامه مطلب...
Page 26 of 41« First...1020...2425262728...40...Last »