وحید مژده: سـرنوشتِ توافـق‌نامـۀ صلـح امریکـا و طالبـان  تا اعـلام نتایـج انتخـابات ناروشـن می‌مـاند

وحید مژده: سـرنوشتِ توافـق‌نامـۀ صلـح امریکـا و طالبـان تا اعـلام نتایـج انتخـابات ناروشـن می‌مـاند

اشاره: گفت‌وگوهای صلح طالبان با امریکا پس از توییت دونالد ترامپ متوقف شد. هفتۀ پیش دیدارهای نماینده‌گان طالبان با نمایندۀ امریکا دوباره آغاز شد و تاهنوز معلوم نیست که انجام آن چه خواهد شد. در این شماره از بهر دانستن...

ادامه مطلب...
معاون کمیسیون پیشین اصلاح نظام انتخاباتی: تقلب و تخلف وجهۀ انتخابات را صدمه زده است

معاون کمیسیون پیشین اصلاح نظام انتخاباتی: تقلب و تخلف وجهۀ انتخابات را صدمه زده است

اشاره: انتخابات ریاست‌جمهوری در ششم میزان با چالش‌های زیاد مواجه شد. ادعاهای مبنی بر وجود تقلب، ناکارایی دستگاه‌های انگشت‌نگاری و بسته بودن برخی محلات رأی‌دهی و میزان پایین اشتراک مردم از چالش‌های این انتخابات عنوان شده است. نهادهای ناظر انتخاباتی نیز...

ادامه مطلب...
گـرامی‌داشت از ۷ هـزار تنخـواه  یا مسـوولیت سنگیـن

گـرامی‌داشت از ۷ هـزار تنخـواه یا مسـوولیت سنگیـن

اشاره: سیزدهم میزان در تقویم افغانستان به عنوان روز معلم ثبت شده است. از روز معلم در حالی همه‌ساله گرامی‌داشت می‌شود که چالش‌های زیاد فرا راه کار و زنده‌گی آموزگاران کشور قرار دارد. نبود امتیازات کافی، فقر و پایین بودن...

ادامه مطلب...
بنیاد انتخابات و شفافیت افغانستان: تقلب سـازمـان‌یافته در انتخـابات صـورت گـرفته است

بنیاد انتخابات و شفافیت افغانستان: تقلب سـازمـان‌یافته در انتخـابات صـورت گـرفته است

اشاره: انتخابات ریاست‌جمهوری در ششم میزان با چالش‌های زیاد مواجه شد. ادعاهای مبنی بر وجود تقلب، ناکارایی دستگاه‌های انگشت‌نگاری و بسته بودن برخی محلات رأی‌دهی و میزان پایین اشتراک مردم از چالش‌های این انتخابات عنوان شده است. نهادهای ناظر انتخاباتی نیز...

ادامه مطلب...
رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان: سطح پایین اشتراک‌کننده‌گان بر نتیجۀ نهایی انتخابات تأثیر منفی دارد

رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان: سطح پایین اشتراک‌کننده‌گان بر نتیجۀ نهایی انتخابات تأثیر منفی دارد

اشاره: انتخابات ریاست‌جمهوری در ششم میزان سال جاری برگزار گردید، میزان اشتراک مردم در این انتخابات به تناسب انتخابات‌های گذشته بسیار اندک بود. ناکارایی دستگاه‌های انگشت‌نگاری، نبود نام رأی‌دهنده‌گان در فهرست رأی‌دهی، کمبود اوراق رأی‌دهی و تقلب و رأی دادن...

ادامه مطلب...
Page 3 of 4112345...10203040...Last »