احمدولی مسعود با عمران خان دیدار کرد

احمدولی مسعود با عمران خان دیدار کرد

مبارک‌شاه شهرام

در دیدار احمدولی مسعود با عمران خان نخست وزیر پاکستان مطرح شد که باید مکانی در اسلام آباد به نام احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان نام‌گذاری شود تا مردم افغانستان حسن نیت این کشور را احساس کنند. به گفته آقای مسعود...

ادامه مطلب...
در افتتاحیۀ جریان موج اعتدال و هم‌سویی مطرح شد: صلحی که دست‌آوردهای ۱۹ ساله و ارزش‌های مردم در آن نابود گردد صلح نیست

در افتتاحیۀ جریان موج اعتدال و هم‌سویی مطرح شد: صلحی که دست‌آوردهای ۱۹ ساله و ارزش‌های مردم در آن نابود گردد صلح نیست

محمدامین سیرت   عبدالغفار اخلاص سیغانی رییس جریان موج اعتدال و هم‌سویی، در نخستین نشست این جریان گفت که دلیل ایجاد جریان موج اعتدال و هم‌سویی، مشکلات روزافزون کشور بوده که باگذشت هرروز چاق‌تر می‌شود و از مردم قربانی می‌گیرد. آقای سیغانی خاطرنشان...

ادامه مطلب...
سریال‌شدن گفتگوهای صلح

سریال‌شدن گفتگوهای صلح

فرهاد فرامرز سریال گفتگوهای صلح افغانستان پس از توافق‌نامه صلح میان امریکا و طالبان در حوت 1398 شروع شد. طالبان و امریکایی‌ها پس از 18 سال جنگ، وارد مذاکره شدند که نزدیک به 18 ماه طول کشید تا به توافق رسیدند. پس...

ادامه مطلب...
در انتظار رسیدن به سراب   

در انتظار رسیدن به سراب  

  مبارکشاه شهرام   در شرایطی که امیدواری‌ها برای پاگرفتن یک افغانستان صلح‌آمیز پس از توافقات طالبان و امریکا، شکل گرفت، ادامۀ کار اما بار دیگر ناامیدی آفریده است. به بن‌بست مواجه‌شدن گفت‌وگوهای صلح، سفر طالبان به کشورهای منطقه، افزایش حملات هدف‌مند بار...

ادامه مطلب...
تمدید ماموریت خلیلزاد در روند صلح افغانستان؛ فرصت یا چالش؟ “تنها بخش پنهانی توافق‌نامۀ امریکا با طالبان به نود صفحه میرسد”

تمدید ماموریت خلیلزاد در روند صلح افغانستان؛ فرصت یا چالش؟ “تنها بخش پنهانی توافق‌نامۀ امریکا با طالبان به نود صفحه میرسد”

دولت امریکا، وظیفۀ زلمی خلیلزاد را به عنوان نمایندۀ آن کشور در امور صلح افغانستان تمدید کرد. با روی کار آمدن دولت جدید امریکا به ریاست بایدن، برخی‌ سیاست‌مداران در افغانستان گمان داشتند که زلمی خلیلزاد دوباره به عنوان نمایندۀ...

ادامه مطلب...
Page 4 of 512345