نقد و خوانشی بر جنگ تریاک

نقد و خوانشی بر جنگ تریاک

بخش دوم و پایانی/ ادبیات پسااستعماری اغلب به نوشته‌هایی می‌پردازد که در برگیرندۀ موضوعاتی مانند: رهایی از استعمار و کسب استقلال سیاسی و فرهنگی برای مردم است که سال‌ها تحت سلطۀ قواعد استعماری بوده‌اند. همچنان این ادبیات حاوی دیدگاه انتقادی نسبت...

ادامه مطلب...
نقد و خوانشی بر «جنگ تریاک»

نقد و خوانشی بر «جنگ تریاک»

بخش نخست/ مقدمه «جنگ تریاک» نام فلمی از صدیق‌الله برمک کارگرادن شهیر افغانستان است. در این فلم هنری، کارگردان به صورتِ سمبولیک به دو لشکرکشی قشون خارجی به افغانستان پرداخته است: آمدن روس‌ها در جدی 1358 خورشیدی و سرازیر شدن لشکر 53...

ادامه مطلب...
جایگاه عاشق، معشوق و رقیب در شعر معاصر فارسی

جایگاه عاشق، معشوق و رقیب در شعر معاصر فارسی

بخش دوم و پایانی/ باید با چگونه‌گی نوع نگاه به‌ عشق، ماهیت عشق سنتی دچار تحول می‌شد تا با تحول این نوع نگاه، توصیفِ معشوق و جایگاه معشوق نیز در شعر معاصر از شعر سنتی تفاوت می‌کرد. در شعر معاصر، دید...

ادامه مطلب...
جـایگاهِ  عاشق، معشوق و رقیب در شعر معاصر فارسی

جـایگاهِ عاشق، معشوق و رقیب در شعر معاصر فارسی

بخش نخست/ مقدمه در این نوشتار از جایگاه معشوق، عاشق و رقیب در جریان شعر نیمایی و شعر پسانیمایی گزارش ارایه شده‌‌ است؛ زیرا جریان غالبِ شعر معاصر فارسی، جریان نیمایی و پسانیمایی است. بنابراین شاخۀ غزل معاصر در این گزارش...

ادامه مطلب...
نگاهی به زنده‌گی و آثار سارتر

نگاهی به زنده‌گی و آثار سارتر

بخش دوم و پایانی/ دکارت معتقد است: «براى تسلط بر جان بايد به خويشتن مسلط شد» و سارتر اگزيستانسياليسم را کوششى براى انصراف بشر از عمل نمى‌داند. او به آدميان اعلام مى‌کند که اميدى جز به عمل نبايد داشت و آن‌چه...

ادامه مطلب...