هستی، اندیشه  و زبان

هستی، اندیشه و زبان

بخش نخست/ هستی آن‌چه که هست، هست و بیرون از ما و مستقل از اندیشۀ ما، دارای بود است. به گفتۀ دیگر؛ چه ما باشیم یا نباشیم، هستی بود دارد. اما آن‌چه که برای ما بسیار مهم است، این‌است که اندیشۀ...

ادامه مطلب...
چگونه‌گیِ اثرگذاریِ شـعر

چگونه‌گیِ اثرگذاریِ شـعر

برای این‌که بتوانیم به شعر بپردازیم، پیش از هر چیز، باید تصویری روشن از پدیده‌یی کلی‌تر که شعر زیرمجموعۀ آن است، داشته باشیم. این پدیده چیزی نیست جز هنر! از همان زمانی‌که بشر شروع کرد به نقاشی کردن روی دیوار غارها،...

ادامه مطلب...
هنر + نویسنده

هنر + نویسنده

هر نويسنده‌یی كه دغدغۀ اصلي او نوشتن باشد، سعي مي‌كند از تجربيات نویسنده‌گان ديگر براي بهتر شدن كارش استفاده كند و اين تلاش است كه نبوغ و استعداد يك فرد را برجسته مي‌كند. چه بسا آدم‌هايي كه استعدادهاي زيادي داشتند،...

ادامه مطلب...
جهانِ داسـتانیِ دینو بوتزاتی

جهانِ داسـتانیِ دینو بوتزاتی

ظهور چهره‌یی چون دینو بوتزاتی به مثابه نویسنده‌یی خلاف جریان در عرصۀ ادبیات ایتالیا قابل تعمق است. او در این دوره به داستان‌های تخیلی و سمبولیک روی می‌آورد. بوتزاتی اصولاً نویسنده‌یی که دارای مواضع و گرایشات سیاسی باشد، نبود و...

ادامه مطلب...
گفتـاری پیرامون پُست‌مدرن

گفتـاری پیرامون پُست‌مدرن

ویژه‌گی ادبیات اروپای پس از جنگ، چندگانه‌گی سبک‌ها، مکاتب و انواع ادبی بود. از ریالیسم جادویی نویسنده‌گانی چون گونترگراس گرفته تا تیاتر پوچیِ (absurd) یونسکو و ژان ژنه و ادبیات اعتراض سیاسی (political) که نویسنده‌گان کشورهای بلوک شرق: میلان کوندرا،...

ادامه مطلب...