سرنوشت هنر در جامعۀ تکنوکراتیک

سرنوشت هنر در جامعۀ تکنوکراتیک

دغدغۀ سرنوشت هنر در جامعۀ کنونی، برای بسیاری از ما اهمیت دارد؛ زیرا با گسترش عقلانیت ابزاری و رشد تکنولوژی، شرایط جدیدی بر زنده‌گی حاکم شده است. فیلسوفانی مانند مارتین هایدگر، تئودور آدورنو، والتر بنیامین، ژان بودریار و هربرت مارکوزه...

ادامه مطلب...
پوچی آگاهانۀ آلبرکامو

پوچی آگاهانۀ آلبرکامو

نویسنده‌گان بسیاری دربارۀ پوچی و معنای آن نوشته‌اند؛ از کی‌یرکگارد، فیلسوف خداباور گرفته تا سارتر، فلیسوف ملحد. هر یک از این فیلسوفان، تفسیرهای خاص و گاه بسیار متفاوتِ خود را از آن عرضه داشته‌اند. آلبر کامو، بیش از سایر اندیشمندان...

ادامه مطلب...
قابلیت‌های مادۀ خام  در اثر داستانی

قابلیت‌های مادۀ خام در اثر داستانی

چگونه‌گی تکوین یک اثر هنری، قبل از هر چیز، بیانگر بیان نمادین فردیت خلاق هنرمند است. این‌چنین است که بین هنرمند، مادۀ خام هنری، و اسلوب هنری، رابطه‌یی متقابل ایجاد می‌شود، که نتیجۀ آن «هنر» است. هنری که در همان...

ادامه مطلب...
تصویری مستند از دنیای خیرالقرون

تصویری مستند از دنیای خیرالقرون

بخش چهارم و پایانی/ برای این‌که غم و اندوهی را که اندیشه‌های افراطی سال‌های متمادی بر روح و روانِ ما انبار کرده‌اند، از چهره خود بزداییم، در ذیل به نمونه‌یی از موضوعاتِ این کتاب می‌پردازم. اشاره به چشم امام ابن حزم می‌گوید: «پس...

ادامه مطلب...

بخش سوم/ خوش‌گذرانی و لذت بردن از زنده‌گی دنیا، پارۀ اساسی از جهان اسلام بود و کار به جایی کشید که اهل اسلام در خوش‌گذرانی زیاده‌روی کردند، به گونه‌یی که لباس‌های ابریشمی می‌پوشیدند و حتا گردن‌بندهای طلایی بر گردن اسپانِ خود...

ادامه مطلب...