تصویری مستند از دنیای خیـرالقرون

تصویری مستند از دنیای خیـرالقرون

بخش نخست/ امت اسلامی در عصری به‌سر می‌برد که جوامع اسلامی با مشکلاتِ فکریِ زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ از یک‌طرف با اندیشه‌های وارداتی غرب در جنگ و ستیز اند و از طرف دیگر با اندیشه‌های افراطی‌یی که پس از مرحلۀ استعمار...

ادامه مطلب...
اگـر زیباشناسی نبـود  چه می‌شد؟

اگـر زیباشناسی نبـود چه می‌شد؟

استیون کانر/ برگردان: مسـعود صدیقی/ زمانی که دربارۀ زیباشناسی حرف می‌زنیم، نوعاً به چه چیزهایی ارجاع می‌دهیم؟ گمان می‌کنم این چیزها سه، یا شاید چهار تا باشند. ما نوعاً به احساسات زیباشناختی ارجاع می‌دهیم، به کیفیات زیباشناختی و به ابژه‌ها و فرآیندهای...

ادامه مطلب...
آیا نوروز سنتی زردشتی است؟

آیا نوروز سنتی زردشتی است؟

نوروز در قدم نخست، یکی از نشانه‌هایی‌ست که در مسیرِ زمان علامت‌گذاری گردیده و مفهوم زمان نیز خود یکی از مسایل پیچیدۀ فیزیکی، ریاضی، فلسفی و دینی بوده که نسبیت آن از یک‌سو، و متن‌گرایی و ظاهرپرستیِ گروهی از منسوبان...

ادامه مطلب...
از نـوروز تا سوق عکاظ

از نـوروز تا سوق عکاظ

کسانی که با نوروز جنگ داشته و آن را غیرمشروع می‌دانند، به سنت‌ها و اوضاع اجتماعی جامعۀ پیامبر اسلام استناد می‌ورزند. ما هم از همین زاویه به نوروز نگریسته و در شبه‌جزیرۀ عربستانِ آن روزگار هیچ مناسبتی را چون «سوق...

ادامه مطلب...
نوروز با هیچ دینی پیـوند ندارد

نوروز با هیچ دینی پیـوند ندارد

نوروز جشن طبيعت و عيد ملي و تاريخي آريایيان، در 8 ميزان 1388 از طرف يونسكو به عنوان ميراثِ غيرملموسِ جهاني ثبت گرديد. در 4 حوت 1388 (22 فبروري 2009) به عنوان جشنی جهاني شناخته شد كه در متن تصويب‌شدۀ...

ادامه مطلب...