تصویری مستند از دنیای خیرالقرون

تصویری مستند از دنیای خیرالقرون

بخش دوم/ مورخين مي‌نويسند: خلفای بنی‌امیه در زمان‌های بی‌کاری به قصاید و شعر روی می‌آوردند و مدتی نگذشت که آوازخوانی جای شعر را گرفت، و معاویه، مروان، ولید، سلیمان، هشام و مروان بن محمد به غنا روی آوردند، اما به‌خاطر حفظ...

ادامه مطلب...
تصویری مستند از دنیای خیـرالقرون

تصویری مستند از دنیای خیـرالقرون

بخش نخست/ امت اسلامی در عصری به‌سر می‌برد که جوامع اسلامی با مشکلاتِ فکریِ زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ از یک‌طرف با اندیشه‌های وارداتی غرب در جنگ و ستیز اند و از طرف دیگر با اندیشه‌های افراطی‌یی که پس از مرحلۀ استعمار...

ادامه مطلب...
اگـر زیباشناسی نبـود  چه می‌شد؟

اگـر زیباشناسی نبـود چه می‌شد؟

استیون کانر/ برگردان: مسـعود صدیقی/ زمانی که دربارۀ زیباشناسی حرف می‌زنیم، نوعاً به چه چیزهایی ارجاع می‌دهیم؟ گمان می‌کنم این چیزها سه، یا شاید چهار تا باشند. ما نوعاً به احساسات زیباشناختی ارجاع می‌دهیم، به کیفیات زیباشناختی و به ابژه‌ها و فرآیندهای...

ادامه مطلب...
آیا نوروز سنتی زردشتی است؟

آیا نوروز سنتی زردشتی است؟

نوروز در قدم نخست، یکی از نشانه‌هایی‌ست که در مسیرِ زمان علامت‌گذاری گردیده و مفهوم زمان نیز خود یکی از مسایل پیچیدۀ فیزیکی، ریاضی، فلسفی و دینی بوده که نسبیت آن از یک‌سو، و متن‌گرایی و ظاهرپرستیِ گروهی از منسوبان...

ادامه مطلب...
از نـوروز تا سوق عکاظ

از نـوروز تا سوق عکاظ

کسانی که با نوروز جنگ داشته و آن را غیرمشروع می‌دانند، به سنت‌ها و اوضاع اجتماعی جامعۀ پیامبر اسلام استناد می‌ورزند. ما هم از همین زاویه به نوروز نگریسته و در شبه‌جزیرۀ عربستانِ آن روزگار هیچ مناسبتی را چون «سوق...

ادامه مطلب...