جایگاه  حـدیث نـزد امـام الحـنیفه(رح)

جایگاه حـدیث نـزد امـام الحـنیفه(رح)

بخش دوم/ - عقیلی در ترجمۀ حماد بن ابی سلیمان روایت می‌کند: وقتی ابراهیم نخعی رحلت کرد، پنج شخصیت از اهل کوفه، که در جمع‌شان عمر بن قیس معاصر ابوحنیفة بود، اجتماع کردند و چهل‌هزار درهم را جمع نموده برای حماد بن...

ادامه مطلب...
جایگاه  حـدیث نـزد امـام الحـنیفه(رح)

جایگاه حـدیث نـزد امـام الحـنیفه(رح)

بخش نخست / خصایصِ خاص در این بخش، بعضی از خصایصِ امام رحمه‌الله را که در سایر ائمۀ دین رحمهم‌الله تعالی اجمعین نیست، بیان می‌دارم: 1) امام ابوحنیفه رحمه‌الله در زمان حیاتِ جماعت کثیری از صحابۀ جلیل‌القدر رضی‌الله عنهم بلاخلاف تولد شده است. بنابراین،...

ادامه مطلب...
نگاهی به تریلوژی آندره مکین

نگاهی به تریلوژی آندره مکین

بخش دوم و پایانی/ در سالونی که هر گوشۀ آن مسافری منتظر قطار است، راوی بیدار است و خوابش نمی‌برد، به تماشای مردی می‌نشیند که او هم منتظر است. در آن بین، در اتاقی نیمه‌تاریک به مرد میان‌سالی برمی‌خورد که پنهانی...

ادامه مطلب...
سرد عین سنگ

سرد عین سنگ

سوزان هلویگ برگردان: سمیرا نیک نوروزی/ درست پس از نیمه‌شب در هزار متری این‌جا و یک خانۀ روستایی در جادۀ بیرون از شهر جایی که یک قاتل زنجیره‌یی زن قربانی را گیر می‌اندازد، جیغ‌هایش در دست‌های پوشیده در دست‌کش قاتل خفه می‌شود....

ادامه مطلب...
نگاهی  به تریلوژی آندره  مکین

نگاهی به تریلوژی آندره مکین

بخش نخست/ نویسنده‌های قرن بیستم قطعاً در ساختار و تکنیکِ خود از غول‌های ادبی روس تأثیر گرفته‌اند، منتها ضرورت «نگاه» به فضای اجتماعی و سیاسی پیرامون دهه‌های اخیر، روش‌های دیگری در تاریخ داستان‌نویسی پیش روی نویسنده‌گان قرار داده است که تقسیم‌بندی...

ادامه مطلب...