بازنگریِ فهمِ عرفی

بازنگریِ فهمِ عرفی

بخش دوم / سه نکته را نباید انکار کرد: یکی این‌که، حتا وقتی که هیچ آگاهی‏یی بر روی زمین وجود نداشته است، ممکن است در جای دیگری از عالم، بر روی سیّارات دیگری، موجوداتِ آگاهی وجود داشته بوده‏اند. دیگر این‌که، ممکن...

ادامه مطلب...
بازنگریِ فهمِ عرفی

بازنگریِ فهمِ عرفی

بخش نخست/ 1. تعیین ماهیّت فلسفه چیزی نیست جز تعیین این‌که فیلسوفان دایماً اشتغال به بحث از چه نوع مسایلی دارند و دست‌اندرکار پاسخ‌یابی به چه نوع مسایلی‏اند. اما این کار آسانی نیست، زیرا مسایلی که فیلسوفان، در واقع و عملاً،...

ادامه مطلب...
فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تاتارها» اثر دینوبوتوزاتی

فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تاتارها» اثر دینوبوتوزاتی

چه لذت‌بخش بود شب‌ها را همه این‌طور گذراندن و در خواب، پناه نجستن و از دیر رسیدن، هراس نداشتن و در بند دمیدنِ آفتاب نبودن و مهلت خوشبختی را بی‌پایان پنداشتن و بی‌کیفر رنجی، از آن بهره گرفتن. (ص197. بیابان...

ادامه مطلب...
نگاه حافظ به هنرِ خود

نگاه حافظ به هنرِ خود

شعرای پارسی‌زبان در قرون وسطا دربارۀ خود و پیشۀ شاعری و مقام هنر در جامعه، و رسالت هنر خیلی فكر می‌كردند و در اشعارشان راجع به این مسایل صریحاً یا به اشارت صحبت كرده‌اند. نویسندۀ این سطور راجع به این...

ادامه مطلب...
نگاهی نقادانه به رمان «آلبوم خاطرات»  اثر هانس هرلین

نگاهی نقادانه به رمان «آلبوم خاطرات» اثر هانس هرلین

اسطوره‏ها و کهن‌الگوها به‌طور پیاپی در زنده‌گی آدمیان ـ در هر نقطه، نژاد و فرهنگی ـ تکرار و باز تولید می‏شوند. به عبارتی می‏توان گفت انسان با اسطوره زنده‌گی می‏کند. زنده‌گی با اسطوره و الگوهای پيوسته تکرارشونده، چیزی نیست که...

ادامه مطلب...