ادبیات جامعه شناسی صنعتی

ادبیات جامعه شناسی صنعتی

از اين‌كه محققانِ غرب هر 20 ـ30 سالي يك‌بار، مكتبي هنري ـ فكري را، انقلابي مي‌نامند، ما تقصيري نداريم! شايد مقايسة آن مكتب با جريان فكري پيشين ـ يا شرايط ارتجاعي رو به زوال حاكم، اغلب موجب اين قبيل قضاوت‌ها...

ادامه مطلب...
نویسنده کیست؟

نویسنده کیست؟

در زنده‌گي همواره اتفاقاتي رخ مي‌دهد و آدم‌ها هر روزه چيزهايي مي‌بينند كه دل‌شان مي‌خواهد مي‌توانستند آن را بنويسند و معمولاً بسياري از افراد در ذهن‌شان مي‌نويسند يا خيال مي‌كنند كه دارند مي‌نويسند، اما همين كه پشت ميز مي‌نشينند تا...

ادامه مطلب...
مـدار  ارتبـاط  بر محور روایـت

مـدار ارتبـاط بر محور روایـت

نقالان و قصه‌گویان کهن، نیاکان و اجداد دور نویسنده‌گان، همواره یک حکم مشخص را در نظر داشتند: برانگیختن مخاطب و حفظ توجه او. آن‌ها می‌دانستند که اگر مخاطب به اجزا و زوایای نقل یا قصه توجه نکند، در واقع نه...

ادامه مطلب...
زبان  و  قدرت

زبان و قدرت

در عرصۀ “جامعه‌شناسی زبان” مباحث بسیاری مطرح است، از جمله پیدایش و رشد زبان‌ها، رابطۀ زبان و فرهنگ و ادبیات، زبان و ساختارهای اجتماعی، زبان و قدرت، زبان و گفتمان‌های سیاسی و اجتماعی، زبان و ایدیولوژی، زبان و آموزش و......

ادامه مطلب...
هزار و صدسال در نبود پدر شعر فارسی به مناسبت زادروزِ رودکی سمرقندی

هزار و صدسال در نبود پدر شعر فارسی به مناسبت زادروزِ رودکی سمرقندی

ابوعبدالله جعفر فرزند حکیم، فرزند عبدالرحمان، فرزند آدم رودکی در اواسط سدۀ سومِ هجری در قریه بُنج، بُنج‌رود و یا پنج‌ده از قریه‌های رودک سمرقند به دنیا آمد و در همان‌جا رشد و نمو کرد. با وجود شهرت رودکی، از...

ادامه مطلب...