قصۀ غریب و حدیث عجیبِ عشق

قصۀ غریب و حدیث عجیبِ عشق

از میان مفاهیم گوناگون مطرح شده در ادبیات، بی‌گمان مضمون «عشق» یکی از جذاب‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین موضوعاتی است که در اشکال مختلف به آن پرداخته شده است. زیرا عشق، زبانی، جهانی و فرازمانی دارد. عشق کلیدی‌ترین و...

ادامه مطلب...
درون ‌مایه داستان

درون ‌مایه داستان

زمانی كه سخن از داستان به میان می‌آید، توجه ما پیوسته به فكر و معنای حاكم بر كل داستان است و این توجه، امری‌ست طبیعی؛ چرا كه شناخت عمل داستانی یا شخصیت‌های داستان در گروِ درك و فهم فكر حاكم...

ادامه مطلب...
چیزی به نام «زبان ادبی» وجود دارد؟

چیزی به نام «زبان ادبی» وجود دارد؟

علم زبان‌شناسي، از روزگار فرماليست‌های روسی، «زبان ادبی» را از «زبان ارجاعی» (اطلاع‌رسانی) جدا کرد و اصرار داشت که «ادبيات« و «زبان» دو حوزة ‌متفاوت هستند.[1] به تبع این تفکیک، در سنت مطالعات ادبی، سبك ادبي از زبان عادی یا...

ادامه مطلب...
ایستگاه‌های سیاسیِ یک نویسنده

ایستگاه‌های سیاسیِ یک نویسنده

ماریو وارگاس لوسا، نویسندۀ پرویی، خالق رمان‌های روان‌شناسانه و هومانیسم بورژوایی، خود از طبقۀ مرفه برخاسته بود. او با انتقاد از جامعۀ کاپیتالیستی کشور پرو و تصویری انتقادی از جامعۀ سرخ‌پوستان لیما، جام جهان‌نمای انتقادی از کشور پرو عرضه کرد. وارگاس...

ادامه مطلب...
وضعیت داستان  و رمان‌نویسی در افغانستان

وضعیت داستان و رمان‌نویسی در افغانستان

بخش سوم و پایانی/ از دههٔ هشتاد به این‌سو، داستان‌نویسان افغانستان در داخل و خارج، کارهای بزرگ‌تر و قابل توجهی را انجام می‌دهند. ما در این سال‌ها، رمان «سایه‌های هول» از نبی عظیمی (۱۳۸۰)، «عقاب‌های پامیر» از احمدشاه فرزان (۱۳۸۰)، «سلام...

ادامه مطلب...