پاکستان و زبان فارسی

پاکستان و زبان فارسی

بخش دوم/ 4ـ دلیل چهارم واقعیتی است که نه به تاریخ گذشته بلکه به جغرافیای امروز و زنده‌گی امروز تعلق دارد. پاکستان، علاوه بر اینکه در خود اقوامی فارسی‌زبان دارد و پذیرای صدها هزار مهاجر فارسی‌زبان شده است، با چهار کشور...

ادامه مطلب...
پاکستان و زبان فارسی

پاکستان و زبان فارسی

بخش نخست/ کشور پاکستان، که بخش وسیع و مهمی از شبه قاره هند به‌شمار می‌رفته، در طول تاریخی بالغ بر هزار سال، میدان گستردۀ زبان و ادبیات فارسی بوده و هزاران شاعر و نویسنده به این زبان را در دامن خود...

ادامه مطلب...
مریم، مقدس بودنت یک‌جو نمی‌ارزد

مریم، مقدس بودنت یک‌جو نمی‌ارزد

دوازدهمین و تازه‌ترین مجموعۀ شعرهای دکتر خالده فروغ با نامِ «مریم، مقدس بودنت یک‌جو نمی‌ارزد»، از نشانی انتشارات امیری چاپ شد. این مجموعه در هزار نسخه و 168 برگ چاپ شده که کار برگ‌آرایی آن را ذکریا محمدی انجام داده و...

ادامه مطلب...
آنچه  از مارکز  آموختم

آنچه از مارکز آموختم

خواندن آثار ادبی بزرگان جهان در کنار کتاب‌های نوشته شده توسط بزرگان مدیریت مانند پیتر دراکر، استفان کاوی، هنری مینتزبرگ و گری همل بسیار مفید است. پیتر دراکر غذای ذهن و هوش مدیر را تأمین کرده و تئوری‌ها و چارچوب‌های...

ادامه مطلب...
خبرِواحد در حدیث

خبرِواحد در حدیث

بخش سوم و پایانی/ نویسنده: محمد غزالی/ مترجم: داوود ناروئی/ شاطبی نیز در کتاب الموافقات بر این باور است که خبرِ واحد به‌تنهایی نمی‌تواند منبع اثبات واجب یا حرام باشد؛ زیرا کارکرد آن تنها تخصیص عام، تقیید مطلق و تفسیر مجمل قرآن است....

ادامه مطلب...