ابراهیم صفا شاعر درد آشنای تلخ‌کام

ابراهیم صفا شاعر درد آشنای تلخ‌کام

بخش دوم و پایانی/ صفا شیفتۀ طبیعت است، اگرچه مهر او به طبیعت و عناصر طبیعی در همان غزل‌ها نمودار است اما در(سرود کهسار) و سروده‌هایی که در قالب‌های غیر غزل فراهم آمده اند؛ به گونۀ چشـــــم‌گیری طبیعت و مظاهر آن...

ادامه مطلب...
ابراهیم صفا شاعر درد آشنای تلخ‌کام

ابراهیم صفا شاعر درد آشنای تلخ‌کام

بخش نخست/ شهر ما گرچه سخنگوی فراوان دارد راست گویم که مرا شعر صفا می‌گيرد ابراهیم صفا در سال (1286) خورشیدی، در خانۀ مردی به‌نام ناظر محمد صفر خان به دنیا آمد(1). پدرش امین الاطلاعات امیر حبیب‌الله خان بود و چون از مصاحبان...

ادامه مطلب...
یک و نیم دهه تحول/ از چشم‌دید فکر، فرهنگ و دین

یک و نیم دهه تحول/ از چشم‌دید فکر، فرهنگ و دین

بخش سوم و پایانی/ به صورت کُلی می‌توان مدعی شد که تقلید آفت کلان این سرزمین است و قلاده کردن فکر و اندیشۀ دیگران کار آسان و بی‌تکلیفی است که طیف‌های مختلف به آن دست زده‌اند. میانه‌روی در این جغرافیا، به...

ادامه مطلب...
یک و نیم دهه تحول/ از چشم‌دید فکر، فرهنگ و دین

یک و نیم دهه تحول/ از چشم‌دید فکر، فرهنگ و دین

بخش دوم/ به یاد دارم روزهایی را که برای اولین‌ بار آهنگی از خانم پروین (آوازخوان کهن‌سال زن) از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان به نشر رسید که با واکنش‌های شدیدی از جانب شورای علمای کشور و اکثریّت گروه‌های جهادی مواجه...

ادامه مطلب...
یک‌ونیم دهه تحول- از چشم‌دید فکر، فرهنگ و دین

یک‌ونیم دهه تحول- از چشم‌دید فکر، فرهنگ و دین

◄بخش نخست/ مقدمه نوشتۀ پیشِ‌رو، نه تحقیقی جامعی از تحوّلات فکری و فرهنگی یک‌ونیم دهۀ پسین است، و نه هم روایت کاملی از دگرسانی‌های پسادهۀ هشتاد در افغانستان؛ بل چشم‌انداز تازه‌یی‌ست که می‌توان رویدادهای فکری و فرهنگی یک‌ونیم دهۀ اخیر را از...

ادامه مطلب...