محمد رشید رضا  و اصـلاح‌گری  دینـــی

محمد رشید رضا و اصـلاح‌گری دینـــی

بخش ششم/ عده‌یی تعجب می‌کنند که چگونه مسلمانان به باورهای مجوس خو گرفته‌اند!... جای تعجب نیست؛ زیرا بیشترِ کسانی که به اسلام مشرف شدند، دارای چنین افکاری بودند و بر آن‌ها خیلی سخت بود که یک‌باره تمام باورهای خویش را رها...

ادامه مطلب...
محمد رشید رضا  و اصـلاح‌گری  دینـــی

محمد رشید رضا و اصـلاح‌گری دینـــی

بخش پنجم/ آشفته‌گی رشید رضا دربارۀ قبول احادیث آحاد اگرچه در بالا در ارتباط با دیدگاه رشید رضا دربارۀ احادیث آحاد سخن فشرده‌یی نقل کردم، اما آن‌چه که بنده به آن معتقدم این است که رشید رضا در ارتباط با احادیثِ آحاد...

ادامه مطلب...
دیوانۀ مشـهور/ به مناسبت بیست‌وسومین سالگرد شهادت عبدالقهار عاصی، شاعر عشـق و آزادی

دیوانۀ مشـهور/ به مناسبت بیست‌وسومین سالگرد شهادت عبدالقهار عاصی، شاعر عشـق و آزادی

تا آن‌که به چار سوی من هوش من است از هر سو صدای گریه در گوش من است افسوس به ناله هم سبک می‌نشود دردی که از این دیار بر دوش من است صداقت عاصی، او را به پله‌های بلندِ شهرت و محبوبیت رساند. عاصی...

ادامه مطلب...
محمد رشید رضا  و اصـلاح‌گری  دینـــی

محمد رشید رضا و اصـلاح‌گری دینـــی

بخش چهارم/ سوءظن المنار به روایت‌های تفسیری علاوه بر تقلیل بخشیدن به روایات در این تفسیر، نتایج دیگری نیز در پی داشته است، از جمله این‌که: 1- تنها خبر متواتر را علم‌آور می‌داند علمای علم حدیث و اصول در این‌که خبر واحد...

ادامه مطلب...
محمد رشید رضا  و اصـلاح‌گری  دینـــی

محمد رشید رضا و اصـلاح‌گری دینـــی

بخش سوم/ منابع رشید رضا در تفسیر قرآن کریم رشید رضا در تفسیر آیات قرآن کریم، از تفسیر قرآن به قرآن استفاده می‌کند؛ به‌ویژه وقتی ‌که آیاتِ متعددی در یک موضوع تکرار شوند، و سپس از احادیثی که نزد او به صحت...

ادامه مطلب...