رهنورد زریاب در جشن ۷۳ ساله‌گی‌اش‌: …فرهنگ  به حاشـیه رانده شده است!

رهنورد زریاب در جشن ۷۳ ساله‌گی‌اش‌: …فرهنگ به حاشـیه رانده شده است!

اشـاره: به تاریخ 6 میزان، مولانا عبدالله رییس نهاد رادیوها و تلویزیون‌های افغانستان، محفلی را برای نکوداشت از هفتادوسومین زادروز استاد رهنورد زریاب ترتیب داده بود که در آن شماری از فرهنگیان، پژوهش‌گران و روزنامه‌نگاران اشتراک کرده بودند. در این محفل،...

ادامه مطلب...
محمد رشید رضا  و اصـلاح‌گری  دینـــی

محمد رشید رضا و اصـلاح‌گری دینـــی

بخش دوم/ رشید رضا در مجلۀ المنار که به گونۀ وسیع و گسترده در سرزمین‌های اسلامی پخش می‌گردید، مقالات و یادداشت‌های مختلفی به منظور نزدیک ساختنِ مسلمانان به همدیگر به نگارش درآورد. وی علمای اسلام را به تعاملِ بیشتر با مسالۀ...

ادامه مطلب...
محمد رشید رضا  و اصـلاح‌گری  دینـــی

محمد رشید رضا و اصـلاح‌گری دینـــی

بخش نخست/ محمد رشید رضا، یکی از شخصیت‌های برجستۀ جهانِ اسلام و دارای ابعادِ مختلفِ شخصیتی است. وی اندیشمندی غیور، روزنامه‌نگاری زبردست، نویسنده‌یی بلیغ، مفسری نابغه، محدثی چیره‌دست، ادیبی زبان‌شناس، خطیبی آتشین‌نفس، سیاست‌مداری هوشیار و معلمی شایسته به‌شمار می‌آمد که تمام...

ادامه مطلب...
اندیشه های مولانا ابوالا علی مودودی

اندیشه های مولانا ابوالا علی مودودی

بخش هفـتم و پایانی/ 3- مسوولیت‌های حکومت هر شخصی که مسوولیتِ حکومت را بر عهده بگیرد، باید این نکته را مد نظر داشته باشد که حکومت در ذاتِ خود مقصود نیست که همیشه به آن دل ببنـدد؛ بلکه مقصود اصلی، خشنودی خداوند...

ادامه مطلب...
اندیشه های مولانا ابولا علی مودودی

اندیشه های مولانا ابولا علی مودودی

بخش ششم / برخی دیگر با این رأی مخالفت کرده و گفتند که پیامبر فرمودند بدون اجازۀ من از جای‌تان حرکت نکنید، پس ما نباید بدون اجازۀ ایشان محل استقرارمان را رها کنیم، ولی گروه اول این رأی را نپذیرفته و...

ادامه مطلب...