اندیشه‌های  مولانا ابوالاعلی مودودی

اندیشه‌های مولانا ابوالاعلی مودودی

بخش نخست/ مولانا مودودی کسی است که شخصیت‌هایی چون حسن البنا، سید قطب، قرضاوی، خمینی و... از آن متأثر بوده‌اند و بیدارگرانِ بزرگی چون علامه اقبال، آن را تأیید و نوازیده‌اند و بزرگانی چون مولانا زکریا کاندهلوی و اشرف‌علی تهانوی و...

ادامه مطلب...
مقدمه‌یی بر  «تأملی در سیر اندیشۀ اسلامی»

مقدمه‌یی بر «تأملی در سیر اندیشۀ اسلامی»

بخش دوم و پایانی/ بنده‌گی با معرفت خاص حضور آدمی است ورنه این‌جا سجده‌ها چون سایه یک‌سر مبهمی است بیــدل سید جمال‌الدین افغانی با فراگیری زبان فرانسه‌یی، کتاب «تربیّت» سپنسر را به عربی برگردان نمود و از اندیشه‌های او در جهت نوسازی نظام آموزشی...

ادامه مطلب...
مقدمه‌یی بر  «تأملی در سیر اندیشۀ اسلامی»

مقدمه‌یی بر «تأملی در سیر اندیشۀ اسلامی»

بخش نخست/ بنده‌گی با معرفت خاص حضور آدمی است ورنه این‌جا سجده‌ها چون سایه یک‌سر مبهمی است بیــدل تاریخ چیست؟ آیا پدیدیه‌یی عینی و خارجی است و یا امری ذهنی و و روان‌شناختی؟ اگر تاریخ رویدادی در بیرون است، آیا نظمی بر این رویدادها...

ادامه مطلب...
مرز های کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

مرز های کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

بخش دوازدهـم و پایانی/ سرکار قندهار: اول- در هیأت دولت هند در قندهار پسران میرذوالنون‌بیگ سپه‌سالار از جانب سلطان‌حسین بایقرا - آخرین شاه مقتدر تیموری - حکمرانی داشتند. باری شاه‌بیگ پسر بزرگِ میر ذوالنون را خیال کشورگشایی پیش آمده و عنان به...

ادامه مطلب...
هـژده سـال  پس از سکوتِ  زریـن‌کـوب

هـژده سـال پس از سکوتِ زریـن‌کـوب

دیروز (جمعه 24 سنبله) برابر بود با هژده‌ساله‌گی درگذشتِ عبدالحسین زرین‌کوب، از پژوهشگران و تاریخ‌نگارانِ معروفِ زبان فارسی که در میان فرهنگیان و پژوهش‌گران فارسی‌زبان و به ویژه در افغانستان، جایگاه خاصی دارد و کتاب‌های فراوانِ او را خوانده اند. شمار...

ادامه مطلب...