مادر جمیل داسـتان ایثار یک زن در دفاع از سریچه

مادر جمیل داسـتان ایثار یک زن در دفاع از سریچه

اگر روزى قصۀ اين زن (مادر جميل) را بنويسند، كمتر كسى باور خواهد كرد. احمدشاه مسعود آن‌روز يکی از شديدترين جنگ‌های سال 1361 هجری شمسی را پشتِ سر می‌گذاشتيم؛ جنگی که بر سرِ حفظ و تصاحبِ «سريچه» جريان داشت. عصر روز بود،...

ادامه مطلب...
نظـم و نظمـى‌هـا در پایـگاه خیـلاب

نظـم و نظمـى‌هـا در پایـگاه خیـلاب

از گفته‌های امرصاحب بعد از جنگ خیلاب: «ثواب ایجاد این پایگاه به من میرسد.» خیلاب گویى از ازل براى تبدیل شدن به یک پایگاه چریکى ساخته شده بود. دره‌یی با ارتفاعات بلند و پوشیده از درخت ارچه و شولش که بنا...

ادامه مطلب...
مسعود؛ راهِ میانه و ماندگار

مسعود؛ راهِ میانه و ماندگار

بخش دوم و پایانی/ محمد اقبال لاهوری فلیسوف شرق در کتاب بازسازی اندیشۀ دینی در اسلام می‌گوید که «اسلام و فاداری نسبت به خدا را خواستار است، نه و فاداری نسبت حکومت استبدادی را(3). محمد مجتهد شبستری یکی از اندیشمندان اسلامی...

ادامه مطلب...
شنـاختِ مـن  از مسعودِ کبیـر!

شنـاختِ مـن از مسعودِ کبیـر!

پیش از این‌كه قدوقامت الف را بشناسم و در ذهنم طراحی كنم و به روی كاغذ بیاورم؛ قدوقامت مسعود را می‌شناختم، از چهار ساله‌گی به بعد، قهرمان زنده‌گی من بوده. در بازی‌های كودكانه كه بیشتر در آن‌وقت‌ها جنگ تمثیل می‌شد،...

ادامه مطلب...
مســعود؛  راهِ میـانه و مـاندگار

مســعود؛ راهِ میـانه و مـاندگار

  بخش نخست/ درآمد تاریخ را چراغی دانسته‌اند که به‌وسیلۀ نسل‌های گذشته به آینده‌گان افروخته شده و همۀ انسان‌ها مکلف اند که آن را به نوبۀ خود و بدون کم‌وکاست به نسل‌های بعدی منتقل کنند. بی‌تردید دورۀ جهاد و مقاومت و نقشی که...

ادامه مطلب...